Skip to main content

arvostamme pitkäjänteisyyttä

YRITYSKULTTUURIMME ON NUORI, ja olemme kehittäneet sitä alusta pitäen vastaamaan nykypäivän odotuksia. Haluamme tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kokemusta siitä, että meillä töissä jokainen voi olla oma itsensä. Teemme työtä isoissa kehityshankkeissa, joten arvostamme sinnikkyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Henkilöstöpolitiikassamme on kolme tavoitetta:

  • edistää yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista
  • varmistaa henkilöstön työhyvinvointi ja työssä viihtyminen
  • kannustaa osaamisen ja työroolin kehittämiseen

Henkilöstömme on kasvanut vähitellen, ja olemme nyt yli 30 hengen yritys. Hyvän työilmapiirin edistäminen kuuluu meillä jokaisen vastuulle.

Meillä on neljä arvoa

Kesällä 2022 päivitimme arvojamme henkilöstön odotusten pohjalta. Uudistetuissa arvoissamme on jotain tuttua aiemmasta sekä jotain uutta.

  • Rohkeus – Meillä on rohkeutta kehittää uudenlaista teollisuutta. Tarvittaessa olemme myös eri mieltä valtavirran kanssa ja tuomme näkemyksemme esille. Otamme vain tarkkaan harkittuja, perusteltuja riskejä. Jos epäonnistumme, käsittelemme asian huolella ja keräämme opit vastaisuuden varalle. Arvostamme monimuotoisuutta – meillä voit olla rohkeasti oma itsesi.
  • Rehellisyys – Olemme rehellisiä ja kannamme vastuumme vahvalta eettiseltä pohjalta. Toimimme luotettavasti ja osoitamme sitoutumista vuoropuheluun, pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja kumppanuuksiimme, mikä näkyy päivittäisessä työssämme ja työmme tuloksissa. 
  • Uteliaisuus – Olemme ennakkoluulottomia ja etsimme mahdollisuuksia sieltäkin, missä muut eivät niitä näe. Olemme myös valmiita siirtymään mukavuusalueemme ulkopuolelle. Toimintaympäristömme muuttuu nopeasti, joten haluamme olla ketteriä ja kasvattaa kykyämme tarttua mahdollisuuksiin.
  • Välittäminen – Välitämme ympäristöstä, yhteiskunnasta, kollegoistamme ja sidosryhmistämme. Otamme päätöksenteossamme ja toiminnassamme aina huomioon turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Palkitseminen kannustaa eteenpäin työssä

Palkitsemispolitiikassamme olemme määritelleet lähtökohdat palkka- ja palkitsemisperiaatteillemme, jotka perustuvat valtio-omistajan ohjeisiin. Tulospalkkiomallista päättää yhtiömme hallitus vuosittain.

Tavoitteenamme on tukea palkitsemisen keinoilla sitä, että voimme pitää ne ihmiset, joilla on tarvittavat taidot, kokemus ja motivaatio ponnistella yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.