Skip to main content

Vastuullisuus kehittyy yhteistyössä

Suomen Malmijalostuksen toiminta linkittyy lukuisiin sidosryhmiin kotimaassa, EU:ssa ja globaalisti. Teemme projekteissamme yhteistyötä mm. eri palveluntoimittajien sekä asiantuntija- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Teollisuushankkeissa käymme vuoropuhelua mm. kumppaniyritystemme, paikallisten asukkaiden, maanomistajien ja järjestöjen kanssa. Informoimme työstämme myös poliittisia puolueita sekä ammatti- ja työnantajaliittoja.

Eurooppalainen litiumioniakkujen tuotannon arvoketju on parhaillaan rakentumassa. Olemme alamme edelläkävijöitä, minkä ansiosta meille on kertynyt asiantuntemusta, jota hyödynnämme myös koko arvoketjun kehittämiseksi. Olemme mukana tekemässä laajaa yhteistyötä mm. Batteries European Partnership Associationissa, Global Battery Alliancessa sekä European Raw Materials Alliancessa, jotka kaikki tukevat vastuullisuuden kehittämistä.

Sidosryhmämme


Ihmisoikeusasiat koskevat koko toimitusketjua

Konsernimme ja portfolioyhtiöidemme tuotteita hyödynnetään liikenteen sähköistämiseen sekä energiantuotantoon ja varastoimiseen, jotka auttavat hillitsemään ilmastonmuutosta. Tuotteiden valmistukseen ja niissä käytettäviin raaka-aineisiin liittyy kuitenkin ihmisoikeuskysymyksiä, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Konsernillemme ja sidosryhmillemme olennaisimpia ihmisoikeusasioita ovat työturvallisuus ja -terveys, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, oikeus terveelliseen ympäristöön ja tyydyttävään elintasoon sekä oikeudenmukaiset työehdot ja järjestäytymisvapaus. Kaivostoimintaan liittyvissä hankkeissa meidän ja oikeudenhaltijoiden tavoitteena on lähtökohtaisesti selvittää asiat neuvotellen ja yhdessä sopien.

Meillä työskentelevät ihmiset ovat yksi tärkeimmistä sidosryhmistämme, jonka työssä viihtymistä ja työhyvinvointia seuraamme säännöllisesti. Lähdemme siitä, että työntekijämme ovat yhdenvertaisia taustasta ja tehtävästä riippumatta, ja yhtiönä toimimme suunnitelmallisesti epätasa-arvon ja syrjinnän estämiseksi. Häirintään ja muuhun epäasialliseen kohteluun puutumme määrittelemämme prosessin mukaisesti.