Skip to main content

Talousvaikutuksia uudesta teollisuudesta

Sijoitamme kaivos- ja akkualan hankkeisiin kaupalliselta pohjalta pitkäjänteisesti ja tavoittelemme näin tuottoa sijoituksillemme. Olemme myös sijoitusportfoliossamme olevien yhtiöiden tukena varmistamassa, että niiden arvo kasvaa ja ne tuottavat taloudellista lisäarvoa.

Sijoituksillamme on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi monimetalliyhtiö Terrafamen toiminta kaivokselta akkukemikaalien valmistukseen saakka tuottaa lähes 20 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta ja tarjoaa työtä suoraan sekä välillisesti yli 5 500 ihmiselle Suomessa.

Lisää bruttokansantuotetta ja verotuloja

Olemme vuonna 2019 arvioineet, että kehittämällä litiumioniakkujen arvoketjua uusilla investoinneilla Suomen vuotuinen bruttokansantuote voi kasvaa jopa 1,5 miljardia euroa, kun lähtökohdaksi otetaan 50 000 tonnin vuosituotanto. Terrafamen jo käynnistyneen akkukemikaalituotannon lisäksi tämä edellyttää prekursori-, katodiaktiivimateriaali- ja kennotuotannon perustamista Suomeen.

Suomen Malmijalostus -konsernille ei ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Muita veromenoja on kuitenkin syntynyt huomattava määrä mm. kiinteistö-, polttoaine- ja arvonlisäveroista sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuista.

Raportoimme konsernin verojalanjäljestä valtioneuvoston kanslian ohjeistuksen mukaisesti vuosiraportissamme. Verojalanjäljen raportointi perustuu kirjanpitolain mukaan laadittuun tilinpäätökseen.

BKT-vaikutuksia akkuarvoketjun kehittämisestä