Skip to main content

Talousvaikutuksia uudesta teollisuudesta

Sijoitamme kaivos- ja akkualan hankkeisiin kaupalliselta pohjalta pitkäjänteisesti ja tavoittelemme näin tuottoa sijoituksillemme. Olemme myös sijoitusportfoliossamme olevien yhtiöiden tukena varmistamassa, että niiden arvo kasvaa ja ne tuottavat taloudellista lisäarvoa.

Sijoituksillamme on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Esimerkiksi monimetalliyhtiö Terrafamen toiminta kaivokselta akkukemikaalien valmistukseen saakka tuottaa bruttokansantuotetta EUR 640 miljoonaa vuosittain, mikä vastaa lähes 20 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta. Yhtiön toiminta tarjoaa työtä suoraan sekä välillisesti 4700–5000 ihmiselle Suomessa. 

Kymenlaakson hankkeista odotetaan lisää bruttokansantuotetta ja verotuloja

Loppuvuodesta 2022 päivitimme Kymenlaakson prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotannon tehdashankkeita koskevan aluetalousselvityksen, jossa tarkasteltiin sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia vaikutuksia. Hankkeiden edellyttämät rakennusinvestoinnit ovat noin miljardi euroa.

Rakentamisen aikana tehtaiden odotetaan luovan ensivaiheen kapasiteetilla bruttokansantuotetta EUR 736 miljoonaa ja verotuloja EUR 330 miljoonaa. Tehtaiden toiminnan aikana uutta bruttokansantuotetta syntyisi EUR 495 miljoonaa ja uusia verotuloja EUR 214 miljoonaa.

BKT- ja työvoimavaikutuksia akkumateriaalituotannon kehittämisestä

Prekursoritehdas
kapasiteetilla 60 000 t/a
uutta BKT:tä

EUR 292 milj./a

Katodiaktiivimateriaalitehdas
kapasiteetilla 50 000 t/a
uutta BKT:tä

EUR 203 milj./a

Prekursoritehdas
kapasiteetilla 60 000 t/a
suorat työvoimavaikutukset

270 htv

Katodiaktiivimateriaalitehdas
kapasiteetilla 50 000 t/a
suorat työvoimavaikutukset

360 htv

Raportoimme verojalanjäljestä vuosittain

Suomen Malmijalostus -konsernille ei ole vielä syntynyt verotettavaa tuloa. Muita veromenoja on kuitenkin syntynyt huomattava määrä mm. kiinteistö-, polttoaine- ja arvonlisäveroista sekä työnantajan sairausvakuutusmaksuista. 

Raportoimme konsernin verojalanjäljestä valtioneuvoston kanslian ohjeistuksen mukaisesti vuosiraportissamme. Verojalanjäljen raportointi perustuu kirjanpitolain mukaan laadittuun tilinpäätökseen.

Tutustu tästä vuosiraporttiimme.