Skip to main content

Kohti tulevaisuuden ratkaisuja

Olemme mukana rakentamassa vastuullista kaivos- ja akkualan arvoketjua. Tavoittelemme työllämme hiilineutraaliutta, päästöjen vähentämistä sekä kaivostoiminnan kehittämistä vastuullisuuden lähtökohdista.

Kestävä liiketoiminta edellyttää myös tulevaisuuden mahdollisuuksien selvittämistä jo tänä päivänä. Meille tämä tarkoittaa uudenlaisten materiaalien hyödyntämismahdollisuuksien selvittämistä, raaka-aineiden käytön optimointia sekä seuraavan sukupolven materiaalien ja teknologioiden kehityksen tarkastelua ja arviointia. Pureudumme työssämme mm. kierrätysmateriaalin käyttöön teollisuusprosesseissa sekä mahdollisuuksiin korvata mineraaleja biopohjaisilla materiaaleilla.

Tavoitteena natriumsulfaatin kierrätys

Uuden teknologian teollinen implementointi on pitkäjänteistä työtä. Olemme Suomen Malmijalostuksessa tehneet natriumsulfaatin käsittelyyn liittyvää kehitystyötä vuodesta 2015 lähtien. Osana työtä olemme testanneet ja pilotoineet eri teknologioita ja tehneet niistä teknis-taloudellisia vertailuja.

Nyt suunnitteilla olevat akkumateriaalitehtaat tarjoavat mahdollisuuden jatkaa kehitystyötä natriumsulfaatin hyödyntämiseksi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. 

Roolina mahdollistaminen

Teknologiakehitystehtävissä toimimme käytännössä projektijohtajana, joka määrittää ja ohjaa työtä sekä hankkii tarvittaessa osaamista alihankintana. Projekteissa asiantuntijoidemme tehtävänä on varmistaa, että kehitystyö etenee tehokkaasti.

Toimimme myös EU-tasolla teollisuus- ja T&K-yhteisöissä, joiden tavoitteena on edistää kaivos- ja akkuteollisuuden uudistumista ja kilpailukykyä. Globaalia yhteistyötä teemme mm. mineraalien jäljitettävyyden kehittämiseksi.