Skip to main content

Yhteisyritys tähtää teollisuuden kiertotalouskonseptiin

Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions -yhtiön tavoitteena on kehittää teknis-taloudellisesti järkevä tapa kierrättää purkuvesien natriumsulfaattia teollisuushyödykkeiksi, minkä jälkeen voimme tarjota ratkaisuja potentiaalisille asiakkaille. Omistusosuuteemme vuonna 2021 perustetusta yhteisyrityksestä on 49 %. Kumppanimme hankkeessa on teollisuuden energia- ja vesiratkaisuihin erikoistunut Adven Oy.

Kohti tehdasmittakaavan ratkaisua

Suomen Malmijalostus aloitti kaivosteollisuuden ja metallien jalostuksen prosesseissa syntyvän natriumsulfaatin käsittelyyn soveltuvien teknologioiden arviointityön vuonna 2015. Tätä seuraavina vuosina olemme pilotoineet useita teknologioita useisiin Suomen Malmijalostukselle relevantteihin teollisuussovelluksiin.

Korkean energiatiheyden mahdollistavien katodimateriaalien valmistuksessa syntyy tuotannon sivutuotteena merkittävä määrä natriumsulfaattia. Olemme kehittäneet tutkimustyömme pohjalta yhdessä Advenin kanssa konseptia katodimateriaalituotannossa syntyvän natriumsulfaatin kierrätykseen. Yhteisyrityksemme on päässyt konseptin pilotointivaiheeseen ja suunnittelemaan kaupallisen mittakaavan ratkaisuja.

Yhteisyrityksemme tähtää palvelumalliin

Kaivos-, akku- ja metsäteollisuuden tuotantoprosesseissa syntyvälle natriumsulfaatille ei ole Euroopassa riittävää kysyntää, eikä sitä ole järkevää kuljettaa muualle jalostettavaksi. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää eurooppalaisen teollisuuden käyttöön uudelta pohjalta lähtevää ratkaisumallia.

Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions tähtää ratkaisuihin, joita se voi tarjota teollisuudelle palveluna. Jo kehitysvaiheessa yhteisyrityksemme tekee yhteistyötä akkuarvoketjun teollisuuden kanssa.

Uutisia Adven-FMG Sodium Sulphate Solutionsista

Uutinen / 29.05.2023

Finnish Battery Chemicals jätti BPED-laitoksesta ympäristövaikutusselvityksen yhteysviranomaiselle

Hankeyhtiömme Finnish Battery Chemicals on jättänyt ympäristövaikutusselvityksen CNGR Finlandin tulevan pCAM-tehtaan yhteyteen suunnitellusta laitoksesta, jolla voitaisiin kierrättää natriumsulfaattia.

Hankeyhtiömme Finnish Battery Chemicals on jättänyt ympäristövaikutusselvityksen CNGR Finlandin tulevan pCAM-tehtaan yhteyteen suunnitellusta laitoksesta, jolla voitaisiin kierrättää natriumsulfaattia.

Uutinen / 02.12.2022

Suomen Malmijalostus ja Adven tähtäävät natriumsulfaatin teolliseen kierrätykseen

Tavoitteena on tehdasmittakaavan hanke, jonka tuloksena akkumateriaalitehtaan purkuveden natriumsulfaatti voidaan ottaa osittain hyötykäyttöön teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla.

Tavoitteena on tehdasmittakaavan hanke, jonka tuloksena akkumateriaalitehtaan purkuveden natriumsulfaatti voidaan ottaa osittain hyötykäyttöön teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla.