Skip to main content

Finnish Battery Chemicals jätti BPED-laitoksesta ympäristövaikutusselvityksen yhteysviranomaiselle

Hankeyhtiömme Finnish Battery Chemicals on jättänyt ympäristövaikutusselvityksen CNGR Finlandin tulevan pCAM-tehtaan yhteyteen suunnitellusta laitoksesta, jolla voitaisiin kierrättää natriumsulfaattia.

Julkaistu

29. toukokuu 2023

Finnish Battery Chemicals Oy on jättänyt bipolaariseen elektrodialyysiin eli BPED-teknologiaan perustuvaa laitosta koskevan lisäyksen akkumateriaalien tuotannon ympäristövaikutusten arviointiin. Ympäristövaikutusselvityksenä valmisteltu lisäys antaa tietoa BPED-laitoksen myöhempää lupamenettelyä varten.

Suomessa on useita toiminnassa tai suunnitteilla olevia teollisuuslaitoksia, joiden purkuvedet sisältävät natriumsulfaattia. BPED-teknologiaan perustuvan kiertotalousratkaisun avulla sitä voitaisiin ottaa hyötykäyttöön.

Kiertotalousratkaisua kehittää yhteisyritys

Suomen Malmijalostuksen ja Adven Oy:n yhteisyritys Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions Oy:n tavoitteena on kehittää teollisuuteen soveltuva ratkaisu, jonka avulla purkuvesien natriumsulfaattia voidaan kierrättää teollisuudessa käytettäviksi kemikaalihyödykkeiksi. Ratkaisua on tarkoitus tarjota teollisuuteen palveluna.

Vuoden 2023 aikana Adven-FMG Sodium Sulphate Solutionsilla on käynnistymässä teollisuusmittakaavan pilotointi- ja demonstraatiolaitos. Nyt jätetty ympäristövaikutusselvitys puolestaan koskee yhtiön Haminan satama-alueelle kaavailemaa ensimmäistä kaupallista BPED-laitosta. Adven-FMG Sodium Sulphate Solutions tulee hakemaan laitokselle ympäristölupaa selvityksen pohjalta ja vastaa myös laitoksen mahdollisesta investoinnista.

BPED-laitos saisi syötteen pCAM-tehtaalta

Haminaan suunnitellun BPED-laitoksen syötteenä on tarkoitus käyttää lähettyville suunnitellun CNGR Finland Oy:n pCAM- eli prekursoritehtaan purkuvettä. Tavoitteena on, että BPED-laitoksen prosessissa syntyviä kemikaaleja voitaisiin kehitystyön myötä palauttaa pääosin pCAM-tehtaan käyttöön. Kotkaan suunnitellun CAM- eli katodimateriaalitehtaan prosessi on erilainen, eikä siinä synny natriumsulfaattia.

BPED-laitoksen ympäristövaikutusselvitys auttaa Adven-FMG Sodium Sulphate Solutionsia etenemään kehityshankkeessa. CNGR Finlandin pCAM-tehdashanke etenee rinnakkain BPED-laitoshankkeen kanssa, mutta toistaiseksi kummastakaan laitoksesta ei ole investointiratkaisua.
 

Lisätietoa:
Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi