Skip to main content

Arkeologiset koekaivaukset käynnistyvät jälleen Soklissa

Soklin kaivospiirillä tehdään koekaivauksia, merkitään kohteita ja dokumentoidaan vanhaa veturitietä.

Julkaistu

26. elokuu 2021

Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama yhtiö Sokli Oy teettää syksyn aikana arkeologisia koekaivauksia Sokli-hankkeen kaivospiirillä Savukoskella. Kaivaukset ovat jatkoa aiemmin teetetyille tutkimuksille. Tällä kertaa koekaivauksia tehdään kohteissa Malmio 3 ja Malmio 5, jotka on tunnistettu vanhoiksi asuinpaikoiksi. Tutkimukset toteuttaa Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden kahdeksan hengen ryhmä 30.8.–17.9.2021.

Koekaivaukset tehdään kaivamalla alueelle metrin levyisiä koeojia, joiden avulla selvitetään laajempia tutkimustarpeita. Lisäksi kaivospiirillä olevat muinaisjäännös- ja kulttuuriperintökohteet merkitään maastoon puupaaluilla ja Samperin konesavottaan kuuluva veturitien osa dokumentoidaan.

Soklin arkeologiset kohteet ovat löytyneet vuosina 1988, 2008 ja 2013. Vuonna 2019 alueella tehtiin tutkimuksia kuudessa muinaisjäännöskohteessa Loitsana-lammen läheisyydessä. Vanhin tutkituista kohteista ajoittuu heti jääkauden jälkeiseen aikaan noin 10 000 vuoden taakse, minkä jälkeen alueella on ollut useita asutusvaiheita.

 

Lisätietoa:
Projektipäällikkö Pasi Heino, p. 050 553 5032, pasi.heino@mineralsgroup.fi

 

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

26. elokuu 2021