Skip to main content

Ensimmäiset aiesopimukset akkumateriaalitehtaiden teollisuusalueista allekirjoitettu

Projektiyhtiömme Finnish Battery Chemicals on nyt allekirjoittanut aiesopimukset Kotkan ja Haminan kanssa.

Julkaistu

09. joulukuu 2020

SUOMEN MALMIJALOSTUS Oy:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy on allekirjoittanut aiesopimukset Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa teollisuusalueista, joille voitaisiin rakentaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaat. Tehtaista ei ole vielä investointiratkaisuja, mutta YVA-menettelyn valmistelutöitä ja hanketta koskevia selvityksiä jatketaan yhdessä potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Aiesopimuksilla varmistetaan se, että tontit ovat myöhemmin käytettävissä tehtaiden perustamiseen.

Kotkassa aiesopimuksen kohteena on Ristinkallion kaupunginosassa Keltakallion teollisuusalueella sijaitseva noin 50 hehtaarin kokoinen alue. Tästä alueesta hanke ottaisi toteutuessaan ensivaiheessa käyttöönsä noin 20 hehtaarin kokoisen osan. Käynnissä olevassa akkumateriaalien tuotannon YVA-menettelyssä tarkastellaan mahdollisuuksia perustaa tontille prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaat tai vaihtoehtoisesti ainoastaan katodiaktiivimateriaalitehdas.

Haminan kanssa tehty aiesopimus koskee kahta Hillonkylässä Satamatien länsipuolella sijaitsevaa tonttia, joiden yhteispinta-ala on noin 45 hehtaaria. Tästä alueesta hanke hyödyntäisi ensivaiheessa noin 14 hehtaaria. Akkumateriaalien tuotannon YVA-menettelyssä tarkastellaan mahdollisuuksia perustaa tontille prekursorimateriaalitehdas.

”Molemmat kaupungit ovat lähteneet aktiivisesti valmistautumaan siihen, että Kymenlaaksoon saataisiin uutta teollisuutta. Pidämme kaupunkeihin yllä jatkuvaa keskusteluyhteyttä ja työstämme tontteihin sekä infrastruktuurin kehittämiseen liittyviä asioita koko ajan eteenpäin tiiviissä yhteistyössä”, kommentoi Suomen Malmijalostus Oy:n akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

Sekä Kotka että Hamina toimivat aiesopimuksissa edellä kuvattujen alueiden kehittäjinä ja valmistelevat niille parhaillaan asemakaavoja. Kaupungit vastaavat myös kunnallistekniikan rakentamisesta tonttien rajoille. Projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy puolestaan vastaa hankesuunnittelusta.

 

Lisätietoa:

Akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto, p. 050 453 6322, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi

Tekstissä käytetyt termit:

Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

 

Julkaistu

09. joulukuu 2020