Skip to main content

Euroopassa tulee parantaa tärkeiden mineraalien omavaraisuutta

Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön järjestämässä konferenssissa toimitusjohtaja Matti Hietanen painotti investointien tärkeyttä, jotta Euroopan tärkeiden mineraalien omavaraisuus vahvistuisi. 

Julkaistu

14. tammikuu 2022

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen osallistui Ranskan talous- ja valtiovarainministeriön järjestämään konferenssiin, joka on osa Ranskan EU-puheenjohtajuuden virallista ohjelmaa. Tilaisuuteen oli kutsuttu eurooppalaisia yritysedustajia ja johtavia virkamiehiä keskustelemaan siitä, miten Euroopan teollisuuden strategista autonomiaa parannetaan. Aloituspuheenvuoron konferenssissa piti Ranskan talous- ja valtiovarainministeri Bruno Le Maire

Suomeen rakentuva akkuklusteri on Euroopan yhteistä etua koskeva tärkeä hanke ja kaivossektori eurooppalaisen teollisuuden arvoketjun kulmakivi. 

"Nykyisellään Euroopassa ei ole riittävästi houkuttelevia kaivoshankkeita. Näemme myös investointien laskua ja muita epävarmuustekijöitä markkinalla. Euroopassa pitää vahvistaa yksityisiä investointeja teollisuudelle tärkeitä mineraaleja tuottaviin hankkeisiin, jotta omavaraisuus parantuisi", arvioi Matti Hietanen puheenvuorossaan.

Tilaisuudessa oli kolme pyöreän pöydän keskustelua, jotka käsittelivät eurooppalaisen teollisuuden strategista visiota ja sen haavoittuvuuksia, EU:n kriittisten materiaalien tarjontaa sekä välineitä ja rahoitusta, joilla tuetaan Euroopan kriittisiä sektoreita. 

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

14. tammikuu 2022