Skip to main content

Ferrovan Oy hakeutuu selvitystilaan

Suomen Malmijalostus Oy:n portfolioyhtiö Ferrovan Oy:n yhtiökokous on päättänyt hakea yhtiön selvitystilaan. Selvitystilassa on tarkoituksena kartoittaa edellytykset realisoida yhtiön omaisuus, löytää toiminnalle jatkaja tai ajaa toiminta hallitusti alas. Suomen Malmijalostus ei ole omistajana Ferrovanissa, vaan sillä on yhtiöltä vaihtovelkakirjasaatavia ja näihin liittyviä optioita.

Julkaistu

22. maaliskuu 2019

Ferrovanin tavoitteena oli perustaa Raaheen tehdas, jossa olisi tuotettu vanadiinia terästuotannosta syntyvästä LD-kuonasta. Kyseessä olisi ollut korkean teknologian kiertotaloushanke. Vanadiinin pääasiallinen käyttökohde on teräs- ja kemianteollisuudessa. Ferrovan-hanke alkoi alun perin vuonna 2011 ja Suomen Malmijalostus oli hankkeessa mukana viimeisen puolen vuoden ajan. Tehtaan rakentamisen edellyttämää rahoitusta koskevat neuvottelut olivat jo edenneet pitkälle. Valitettavasti yhtiö ei kuitenkaan saanut sovittua rahoittajien edellyttämiä muutoksia tehtaan raaka-aineen toimitussopimukseen. Tämän ja kohonneiden investointikustannusten seurauksena rahoittajat ja omistajat eivät nähneet enää edellytyksiä viedä hanketta eteenpäin.

Suomen Malmijalostus tekee Ferrovanista vajaan 11 miljoonan euron alaskirjauksen. Valtaosa tästä summasta perustuu aiemmin Suomen Teollisuussijoitus Oy:n Ferrovaniin tekemiin sijoituksiin, jotka on syksyllä 2018 siirretty Suomen Malmijalostukselle. Suomen Malmijalostuksen konkreettinen rahoituksellinen menetys on 3,1 milj. euroa.

”Ferrovan oli erittäin kiinnostava ja innovatiivinen kiertotaloushanke, jossa olisi hyödynnetty kaupallisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla terästuotannossa sivutuotteena syntyvää vanadiinipitoista kuonaa. On valitettavaa, että rahoitusneuvottelujen loppuun viemiselle ei ollut edellytyksiä ja hankkeen kehittäminen joudutaan keskeyttämään”, toteaa Matti Hietanen, Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja.

 

Tiedustelut

Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy

+358 40 8238806

Julkaistu

22. maaliskuu 2019