Skip to main content

Finnish Battery Chemicals on jättänyt akkumateriaalien tuotantoa koskevan YVA-selostuksen

Yhteysviranomaiselle jätetyssä YVA-selostuksessa on arvioitu kahden akkumateriaalitehtaan perustamisen ympäristövaikutuksia Kymenlaaksossa.

Julkaistu

10. helmikuu 2021

Suomen Malmijalostus Oy:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy on jättänyt akkumateriaalituotantoa koskevan YVA-selostuksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka toimii hankkeen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena. YVA-selostuksessa on tarkasteltu prekursoritehtaan (pCAM) sekä katodiaktiivimateriaalitehtaan (CAM) tuotannon ympäristövaikutuksia Kymenlaaksossa. Seuraavaksi ELY-keskus asettaa YVA-selostuksen nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen antamista varten.

 

YVA-selostus sisältää tehtaiden ympäristövaikutuksia koskevaa arviointitietoa mm. pintavesistä, yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä, kasvillisuudesta, eläimistöstä ja luonnonsuojelusta sekä liikenteestä. Vaikutusten merkittävyyttä on arvioitu niiden suuruuden ja kohteen herkkyyden perusteella.

YVA-selostuksessa on esitetty seuraavat vaihtoehdot:

  • VE1 – Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan pCAM- ja CAM-tehtaiden sijoittumista Kotkan Keltakallioon.
  • VE2 – Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan pCAM-tehtaan sijoittumista Haminan Hillonkylään ja CAM-tehtaan sijoittumista Kotkan Keltakallioon.
  • VE0 – Nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta.

Tehtaiden mahdollisten sijoituspaikkojen lisäksi tarkastelussa on vertailtu tuotannon kapasiteettivaihtoehtoja 20 000 t/a, 60 000 t/a ja 120 000 t/a (tonnia vuodessa).

Akkumateriaalituotanto on osa liikenteen sähköistämisestä

Akkukennoja ja -materiaaleja tarvitaan ennen muuta sähköautojen litiumioniakkujen valmistamiseen. Tähän mennessä eri teollisuusyritykset ovat suunnitelleet Eurooppaan akkukennotuotantoa, joka vastaa kaikkiaan yli 500 gigawattitunnin vuosituotantoa kuluvan vuosikymmenen lopulla. Tämä puolestaan luo vahvan tarpeen kehittää eurooppalaista pCAM- ja CAM-tuotantoa, jotka ovat välttämättömiä kennotuotannolle.

”Nykyistä puhtaamman liikenteen kehittäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi. Meidän tavoitteenamme on rakentaa suomalaista akkuarvoketjua, jonka avulla voidaan edistää liikenteen sähköistämistä. Samalla luomme Suomeen uutta, vastuullista talouskasvua tukevaa teollisuutta”, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkuliiketoiminnan johtaja Vesa Koivisto.

Lisätietoa kuulutuksissa ja verkkosivustojen kautta

YVA-menettelyn mukaisesti Kaakkois-Suomen ELY-keskus kerää Finnish Battery Chemicalsin YVA-selostusta koskevat mielipiteet virallisilla kuulutuksilla ja pyytää lausunnot keskeisiltä viranomaisilta. ELY-keskus myös informoi hankkeen yleisötilaisuudesta paikallisissa lehdissä sekä verkkosivustollaan osoitteessa ymparisto.fi. Koronariskin vuoksi yleisötilaisuus varaudutaan järjestämään webinaarina.

Finnish Battery Chemicals kertoo YVA-menettelyn etenemisestä emoyhtiönsä Suomen Malmijalostuksen verkkosivustolla osoitteessa mineralsgroup.fi.

 

Lisätietoa medialle:
Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, p. 050 4536 322, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi

Havainnekuvat:
pCAM-tehdas, jos se rakennettaisiin Haminaan (Hamina pCAM, JPG, 3,1 Mt)
CAM-tehdas, jos se rakennettaisiin Kotkaan (Kotka CAM, JPG, 2,9 Mt)
pCAM- ja CAM-tehtaat, jos molemmat rakennettaisiin Kotkaan (Kotka pCAM + CAM, JPG, 2,8 Mt)

Tehtaiden havainnekuvat on mallinnettu laajimmalla kapasiteettivaihtoehdolla 120 000 t/a.

Tekstissä käytetyt termit:
Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

Lue myös:
Ensimmäiset aiesopimukset akkumateriaalitehtaiden teollisuusalueista allekirjoitettu (9.12.2020)
Akkumateriaalituotannon YVA-selostus viranomaisen verkkosivustolla - sisältää tietoa 9.3.2021 klo 17.00 alkaen pidettävästä yleisötilaisuudesta (15.2.2021)

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi