Skip to main content

Finnish Battery Chemicals sai perustellun päätelmän YVA-selostuksesta

Perustellun päätelmän mukaan akkumateriaalituotannon YVA-selostus antaa kattavan kuvan hankeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Julkaistu

02. kesäkuu 2021

Suomen Malmijalostus Oy:n tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals Oy on saanut yhteysviranomaisena toimivalta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta perustellun päätelmän akkumateriaalituotantoa koskevan hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perustellun päätelmän mukaan YVA-selostus täyttää YVA-lain ja -asetuksen sisältövaatimukset ja on laadultaan riittävä. YVA-menettelyssä tutkitut vaihtoehdot on päätelmässä arvioitu ympäristövaikutusten näkökulmasta toteuttamiskelpoisiksi.

Finnish Battery Chemicals jätti YVA-selostuksen viranomaiselle 10.2.2021, minkä jälkeen se on esitelty webinaarina toteutetussa yleisötilaisuudessa. Lisäksi viranomainen on kuuluttanut selostuksen ja kerännyt sitä koskevat lausunnot ja mielipiteet.

YVA-selostuksessa yhtiö esitti teollisuushankkeelle kaksi toteutusvaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE1 tarkasteltiin prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden perustamista Kotkan Keltakallioon. Vaihtoehdossa VE2 käsiteltiin prekursoritehtaan perustamista Haminan Hillonkylään ja katodiaktiivimateriaalitehtaan perustamista Kotkan Keltakallioon. Lisäksi esitettiin nollavaihtoehto, jossa tehtaita ei toteutettaisi lainkaan.

”Akkumateriaalien tuotantoa koskeva hankkeemme on edennyt kevään mittaan suunnitellusti. Olemme parhaillaan laatimassa teknistä-taloudellisia selvityksiä molemmista tehtaista. Myös tehdastontteja koskevat esisopimukset on hyväksytty allekirjoitettaviksi. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin juuri saamamme perusteltuun päätelmään”, kommentoi Suomen Malmijalostuksen johtaja Vesa Koivisto.

Viranomaisen laatima perusteltu päätelmä on keskeinen dokumentti, joka tulee liittää hankkeen lupahakemukseen yhdessä YVA-selostuksen kanssa.

 

Lisätietoa:
Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi,
p. 050 453 6322

Tekstissä käytetyt termit:
Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

YVA viranomaisen sivustolla:
Akkumateriaalin tuotanto

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

02. kesäkuu 2021