Skip to main content

Finnish Battery Chemicalsin akkumateriaalihanke kahteen erilliseen YVA-menettelyyn

Hankevastaava jatkaa YVA-menettelyjä erikseen Kymenlaaksossa ja länsirannikolla.

Julkaistu

19. lokakuu 2020

SUOMEN Malmijalostus Oy:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy jakaa akkumateriaalien tuotantoa eli prekursoritehdasta (pCAM) ja katodiaktiivimateriaalitehdasta (CAM) koskevan ympäristövaikutusten arvioinnin kahteen erilliseen YVA-menettelyyn. YVA-menettelyt viedään läpi Kymenlaaksossa ja länsirannikolla eri aikatauluissa.

Alkuperäinen YVA-menettely akkumateriaalien tuotannosta käynnistyi maaliskuussa 2020 Finnish Battery Chemicalsin jätettyä YVA-ohjelman yhteysviranomaiselle. Toukokuussa yhtiö sai viranomaiselta YVA-menettelyn mukaisesti ohjelmaa koskevan lausunnon, jonka pohjalta se on jatkanut YVA-selostuksen eli menettelyn toisen vaiheen valmistelua.

YVA-selostusvaiheessa Finnish Battery Chemicalsin tavoitteena on tarkastella kahta erilaista akkumateriaalien tuotannon mahdollista toteutusmallia, minkä vuoksi yhtiö on todennut järkeväksi jakaa YVA-menettelyn kahtia. Asiasta on neuvoteltu Kaakkois-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten kanssa, jotka toimivat jatkossa omien alueidensa YVA-menettelyiden yhteysviranomaisina.

”Tarkasteltavina olevat tehtaat liitännäishankkeineen ovat varsin laajoja kokonaisuuksia, joten niiden jakaminen maantieteellisesti kahteen eri menettelyyn yksinkertaistaa vaihtoehtojen käsittelyä. Samalla dokumentaatiosta saadaan sidosryhmien kannalta mahdollisimman helposti lähestyttävää”, kommentoi akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Akkumateriaalien tuotannon YVA-menettely Kymenlaaksossa

Kymenlaaksoa koskeva päivitettävä YVA-ohjelma ja sitä seuraava YVA-selostus perustuvat alkuperäiseen, maaliskuussa 2020 jätettyyn YVA-ohjelmaan, josta poistetaan nyt Vaasaa ja Kokkolaa koskevat tiedot. Tässä YVA-menettelyssä käsitellään kahta erillistä tehdasta, joiden kapasiteettivaihtoehdot ovat edelleen 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa.

Aikataulu
Finnish Battery Chemicals jättää Kymenlaakson YVA-ohjelman päivityksen yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että YVA-selostus voidaan jättää viranomaiselle vuodenvaihteen jälkeen.

Vaihtoehdot
VE1 – Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan pCAM- ja CAM-tehtaiden sijoittumista Kotkan Keltakallioon.

VE2 – Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan pCAM-tehtaan sijoittumista Haminan Hillonkylään ja CAM-tehtaan sijoittumista Kotkan Keltakallioon.

VE0 – Nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta.

Akkumateriaalien tuotannon YVA-menettely länsirannikolla

Länsirannikon YVA-menettely käynnistetään uutena YVA-menettelynä. Tässä hankkeessa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotannot toteutettaisiin mahdollisesti samassa tuotantolaitoskokonaisuudessa. Potentiaalisina sijoituspaikkakuntina ovat Vaasa ja Kokkola.

Aikataulu
Finnish Battery Chemicalsin tavoitteena on jättää länsirannikon akkumateriaalituotantoa koskeva YVA-ohjelma yhteysviranomaisena toimivalle Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vielä vuoden 2020 aikana ja YVA-selostus vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Vaihtoehdot
Hankkeen vaihtoehdoista kerrotaan myöhemmin YVA-ohjelman julkaisemisen yhteydessä.

Lisätietoa kuulutuksilla ja verkkosivustojen kautta

Yhteysviranomaiset keräävät mielipiteet virallisilla kuulutuksilla ja pyytävät eri viranomaisilta tarvittavat lausunnot YVA-menettelyn mukaisesti. Yhteysviranomaiset myös informoivat mahdollisista yleisötilaisuuksista aikanaan paikallisissa lehdissä sekä verkkosivustollaan osoitteessa ymparisto.fi.

Finnish Battery Chemicals kertoo YVA-menettelyn etenemisestä emoyhtiönsä Suomen Malmijalostuksen verkkosivustolla osoitteessa mineralsgroup.fi.

 

Tekstissä käytetyt termit:

Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

Lisätietoa medialle:

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, p. 050 453 6322, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi

 

Lisätietoa ympäristöhallinnon sivustolla:

Akkumateriaalin tuotanto

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

19. lokakuu 2020