Skip to main content

Hamina ja Finnish Battery Chemicals valmiina esisopimuksen allekirjoitukseen

Esisopimus koskee prekursoritehtaan ensivaiheen rakentamiseen käytettävissä olevaa 13,5 hehtaarin aluetta.

Julkaistu

24. toukokuu 2021

Haminan kaupunki ja Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals ovat neuvotelleet esisopimuksen tontista, jolle voidaan myöhemmin perustaa prekursorimateriaalia tuottava pCAM-tehdas. Prekursorimateriaalia käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa.

Nyt valmisteltu esisopimus koskee noin 13,5 hehtaarin kokoista tonttia Haminan syväsataman lähettyvillä, Satamatien länsipuolella. Tämän lisäksi osapuolten tavoitteena on neuvotella puolen vuoden kuluessa toinen esisopimus vieressä olevasta lisäalueesta, joka mahdollistaa tehtaan laajentamisen myöhemmässä rakentamisvaiheessa. Hamina on laatinut alueelle mahdollisesti perustettavan tehtaan tarpeita vastaavan asemakaavamuutoksen, joka sai lainvoiman huhtikuussa 2021.

Käsillä oleva esisopimus etenee nyt kaupunginhallituksen käsittelyyn.

”Haminaan kaavailemamme pCAM-tehtaan teknis-taloudellinen selvitystyö on edennyt hyvin yhteistyössä CNGR Advanced Material -yhtiön kanssa. Tämän lisäksi olemme talven mittaan jättäneet hanketta koskevan YVA-selostuksen yhteysviranomaiselle, jonka on määrä antaa asiassa perusteltu päätelmä nyt alkukesästä. Näiden työvirtojen kautta meillä on myöhemmin hyvät tiedot päättää mahdollisesta etenemisestä investointivaiheeseen”, kertoo Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

Hamina ja Finnish Battery Chemicals allekirjoittivat joulukuussa 2020 aiesopimuksen, joka koskee samaa, YVA-menettelyssäkin esiteltyä teollisuusaluetta. Kokonaisuutena alue on noin 45 hehtaaria.

 

Lisätietoa:

Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Prekursorimateriaali:

Litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Lue myös:

Ensimmäiset aiesopimukset akkumateriaalitehtaiden teollisuusalueista allekirjoitettu

Julkaistu

24. toukokuu 2021