Skip to main content

Kestävä akkuarvoketju on tärkeä askel ilmastonmuutoksen hillinnässä

Kansainvälinen ilmastoviikko ja YK:n ilmastohuippukokous New Yorkissa ovat herättäneet laajaa keskustelua keinoista, joilla voidaan nopeuttaa Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa. Yksi tärkeistä askelista on kehittää eurooppalaista akkuarvoketjua.

Julkaistu

25. syyskuu 2019

Energiantuotanto ja liikenne ovat globaalisti suurimpia tekijöitä ilmaston lämpenemisessä. Akkuarvoketjun kehittäminen ja akkuteknologian laajamittainen käyttöönotto tarjoavat energia- ja liikennesektoreille kuitenkin uudenlaisen keinon hillitä ilmastonmuutosta.

Suomen Malmijalostus Oy:n keväällä julkaiseman selvityksen mukaan sähköautoistuminen auttaa vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Parhaimmillaan kotimaisen 10 gigawattitunnin akkukennotehtaan tuotannolla voitaisiin leikata liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa 2 miljoonaa tonnia vuodessa.

Myös Maailman talousfoorumi arvioi ilmastoviikolla julkaisemassaan raportissa, että kiertotalouteen pohjautuva, kestävä akkuarvoketju on yksi lähiaikojen merkittävimpiä keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä energia- ja liikennesektoreilla maailmanlaajuisesti. Euroopan komissio puolestaan näkee akut ja energian varastoinnin hyvänä esimerkkinä alasta, jolla voidaan yhdistää ympäristönäkökohdat ja kilpailukyvyn kehittäminen.

”Ilmastonmuutos ravistelee maailmaa ja kannustaa meitä luomaan uusia lähestymistapoja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Voimme myös Suomessa hyödyntää olemassa olevia voimavarojamme ja kehittää omaa sekä eurooppalaista akkuarvoketjua. Tämä toisi meille uusia työpaikkoja sekä vienti- ja verotuloja. Luontevaa jatkoa kotimaiselle arvoketjulle syntyisi prekursorien, katodiaktiivimateriaalien ja akkukennojen tuotannosta sekä näihin liittyvästä kiertotalousteollisuudesta”, kommentoi akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostus Oy:stä.

Eurooppalainen autoteollisuus on EU:n uusien hiilidioksidipäästörajoitusten myötä sitoutunut vahvasti sähköautoihin, mikä kasvattaa autojen tuotannossa tarvittavien litiumioniakkujen kysyntää. Akku- ja autotuotannon hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa valmistamalla kemikaalit, materiaalit ja komponentit vähäpäästöisellä energialla mahdollisimman lähellä raaka-ainetuotantoa. Suomessa sähköntuotannon päästöt ovatkin merkittävästi alhaisemmat verrattuna hiiltä ja maakaasua laajasti käyttäviin Euroopan maihin.

Liikenteen sähköistämisen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisen lisäksi akkuteknologia tarjoaa jo tänä päivänä mahdollisuuden integroida uusiutuvia sähköntuotantolähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, sähköverkkoon paikallisesti. Tämä auttaa tasaamaan energian saatavuutta ja parantamaan energiatehokkuutta.

Akkuja voidaan myös hyödyntää uusiutuvien sähköntuotantomuotojen kanssa sähkön tuomiseksi niiden satojen miljoonien ihmisten saataville, jotka elävät vielä täysin ilman sähköä.
 

Lisätietoa:

World Economic Forum (Maailman talousfoorumi): A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030 – Unlocking the Full Potential to Power Sustainable Development and Climate Change Mitigation 

Julkaistu

25. syyskuu 2019