Skip to main content

KHO järjestää katselmuksen Soklin kaivospiirillä

Katselmuksessa oikeus tutustuu kaivoshankkeen paikallisiin olosuhteisiin Savukoskella.

Julkaistu

20. elokuu 2021

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on päättänyt toimittaa katselmuksen Sokli-hankkeen kaivospiirillä Savukoskella. Käytännössä katselmus tarkoittaa oikeuden tutustumista paikallisiin olosuhteisiin. Tarkoituksena on näin selvittää hankkeen ympäristövaikutuksia ennen Soklin ympäristölupa-asioiden ratkaisemista.

Katselmustilaisuuteen 31.8.–1.9.2021 on kutsuttu mm. Kemin-Sompion paliskunnan, Lapin ELY-keskuksen, Tukesin, Savukosken kunnan sekä Sokli Oy:n edustajat. Tilaisuuden kulkuun ei kuulu suullisia kuulemisia.

Soklin ympäristölupahakemuksen käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa perustuu kaivoshankkeen edelliselle omistajalle vuonna 2018 myönnettyyn ympäristö- ja vesitalouslupaan, josta Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen vuonna 2020. Ratkaistavana oleva lupa koskee 10 miljoonan tonnin vuotuista fosfori- ja rautamalmin louhintaa sekä tähän liittyvää sivukiven louhintaa ja näihin liittyviä toimintoja.

Soklin kaivoshankkeen oikeudet ja vastuut ovat siirtyneet Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistamalle hankeyhtiö Sokli Oy:lle Yara Suomi Oy:ltä joulukuussa 2020.

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

20. elokuu 2021