Skip to main content

Koekairaukset käyntiin Soklissa

Vahva pohjatieto auttaa vähentämään tutkimusten kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Julkaistu

04. syyskuu 2023

Soklissa aloitetaan 5.9. geologiset kairaukset, joita tekee kaksi eri urakoitsijaa ympärivuorokautisesti 12 tunnin vuoroissa ainakin lokakuun loppuun saakka.

”Meiltä kysytään usein, miksi uusia kairauksia on tarpeen tehdä, kun Soklia on tutkittu jo vuosikymmeniä. Syynä on se, että aiemmat tutkimukset ovat kartoittaneet hyvin rajatusti tiettyjä malmityyppejä ja raaka-aineita. Meidän tutkimustemme lähtökohtana on tutkia Soklin esiintymää kokonaisvaltaisesti, mikä tarkoittaa, että selvitämme kaikkien Soklin potentiaalisten malmityyppien ja raaka-aineiden hyödynnettävyyttä. Täydentävät geologiset selvitykset ovat välttämättömiä Soklin massiivisen esiintymän kartoittamiseksi”, kertoo projektijohtaja Pasi Heino.

Sokliin tekemämme alustavan selvityksen tulokset osoittavat, että Sokli voisi fosfaatin ja raudan lisäksi tuottaa mm. harvinaisia maametalleja, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä uusiutuvan energian käyttöön.

Geofysikaaliset mittaukset auttavat kohdentamaan kairauksia

Nyt tehtäviä tutkimuskairauksia on pohjustettu kuluneen talven aikana tekemällä maastomagneettisia mittauksia hiihtäen ja moottorikelkoilla. Syyskuussa GTK:n koordinoima DroneSOM-hanke testaa alueella drone-lennokeilla sähkömagneettista mittausta ja painovoimamittausta.

Erilaisilla geofysikaalisilla mittausmenetelmillä pystytään kartoittamaan kallioperää, mikä edistää tulevien ja meneillään olevien kairausten tarkempaa suunnittelua. Vankka pohjatieto auttaa optimoimaan kairauksia, mikä puolestaan vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Kaivospiirin alueella tehdään myös ympäri vuoden säännöllisiä pinta- ja pohjavesimittauksia, ja maatutkaluotauksilla on saatu tietoa alueen pohjavesitilanteesta. Kesän aikana olemme myös selvittäneet vesistöjen kalakantoja muun muassa sähkökoekalastuksilla, ja alueen kasvillisuutta erilaisilla luontoselvityksillä.

Sidosryhmät pidetään ajan tasalla alueen tutkimuksista

Soklin kaivospiirin alue on hieman yli 1000 hehtaarin kokoinen. Aluetta ei ole suljettu ulkopuolisilta, ja siellä liikkuu muun muassa metsästäjiä, kalastajia ja marjastajia. Paikallisia sidosryhmiä, esimerkiksi paliskuntaa ja muita elinkeinonharjoittajia, on informoitu kairausten aloittamisesta etukäteen.

Kairauksissa on otettava huomioon lukuisia ympäristöön liittyviä näkökulmia. Näistä tehdyn erillisen suunnitelman olemme toimittaneet viranomaisille. Perehdytämme myös urakoitsijat ottamaan huomioon Soklin erityispiirteet sekä turvallisuus- ja vastuullisuusnäkökohdat.

Lisätietoa Soklin kaivoshankkeesta:

Projektijohtaja Pasi Heino, Soklin kaivoshanke
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 553 5032

Tutustu Soklin kaivoshankkeeseen virtuaalisen esityksen kautta 

Tilaa Soklin uutiskirje

Anna palautetta Soklin toiminnasta palautelomakkeella

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

04. syyskuu 2023