Skip to main content

Korkein hallinto-oikeus palautti Soklin ympäristöluvan aluehallintoviraston käsittelyyn

Suomen Malmijalostus tutustuu rauhassa päätöksen vaikutuksiin.

Julkaistu

24. maaliskuu 2022

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Soklin kaivoshankkeelle myönnetyn ympäristö- ja vesitalouslupapäätöksen kokonaisuudessaan aluehallintoviraston käsiteltäväksi lupaharkintaan liittyvien epävarmuuksien uudelleen arvioimiseksi. Suomen Malmijalostus tutustuu rauhassa KHO:n antamaan 350-sivuiseen päätökseen ja arvioi sen vaikutuksia kaivoshankkeen valmisteluun.  

Sokli on Savukoskelle suunniteltu kaivoshanke. Kaivos vahvistaisi toteutuessaan Euroopan omavaraisuutta lannoite- ja akkuteollisuudessa käytettävän fosfaatin sekä muiden kriittisten raaka-aineiden osalta.

KHO:n päätös perustuu edellisen omistajan lupahakemukseen

Luvituksen käynnisti vajaa 10 vuotta siten kaivoshankkeen edellinen omistaja Yara Suomi Oy. Soklin kaivoshankkeen oikeudet ja vastuut ovat siirtyneet Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistamalle hankeyhtiö Sokli Oy:lle joulukuussa 2020.

Soklin ympäristölupahakemuksen käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa perustui aluehallintoviraston Yaralle vuonna 2018 myöntämään ympäristö- ja vesitalouslupaan, josta Vaasan hallinto-oikeus antoi myönteisen päätöksen vuonna 2020. Ratkaistavana ollut lupa koski 10 miljoonan tonnin vuotuista fosfaatti- ja rautamalmin louhintaa sekä tähän liittyvää sivukiven louhintaa.
 

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Pasi Heino, p. 050 5535032, etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

24. maaliskuu 2022