Skip to main content

Kotka ja Finnish Battery Chemicals valmistautuvat esisopimuksen allekirjoittamiseen

Esisopimus koskee katodimateriaalitehtaan ensivaiheen rakentamiseen soveltuvaa tonttia Kotkan Keltakallion teollisuusalueella.

Julkaistu

11. toukokuu 2021

Kotkan kaupunki ja Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö Finnish Battery Chemicals Oy ovat valmistelleet esisopimuksen teollisuustontista, jolle voidaan rakentaa litiumioniakkujen katodiaktiivimateriaalia valmistava CAM-tehdas. Esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti kesäkuun alussa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.

Kotkan kaupunki on valmistellut Ristikallion kaupunginosassa sijaitsevalle Keltakallion teollisuusalueelle uuden asemakaavan, joka sai lainvoiman talvella 2021. Nyt neuvoteltu esisopimus koskee Keltakalliossa sijaitsevaa 27,8 hehtaarin kokoista aluetta. Asemakaava antaa myös mahdollisuuden laajentaa tehdasaluetta myöhemmin tarvittaessa 46 hehtaarilla.

”Kotkaan kaavailemamme CAM-tehdas on ollut alusta pitäen mukana tytäryhtiömme akkumateriaalien tuotannon YVA-menettelyssä, jossa odotamme nyt viranomaisen perusteltua päätelmää. YVA-työn rinnalla olemme aloittaneet hankkeen kannattavuuden selvittämisen yhdessä potentiaalisen kumppanin kanssa. Tällä esisopimuksella haluamme varmistaa, että Kotkan tarjoama teollisuustontti on käytettävissä tehtaan perustamiseen, mikäli hankkeessa päätetään edetä investointivaiheeseen”, kertoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Finnish Battery Chemicals allekirjoitti joulukuussa 2020 aiesopimukset Kotkan ja Haminan kaupunkien kanssa akkumateriaalihankkeelle sopivista teollisuusalueista. CAM-tehdasta on alusta pitäen kaavailtu Kotkaan. Prekursorimateriaalia valmistavasta pCAM-tehtaasta Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä CNGR Advanced Material -yhtiön kanssa lopullista kannattavuusselvitystä, joka perustuu Haminan Hillonkylässä olevaan teollisuusalueeseen.

 

Lisätietoa:
Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi,
p. 050 453 6322

Tekstissä käytetyt termit:
Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Lue myös:
Ensimmäiset aiesopimukset akkumateriaalitehtaiden teollisuusalueista allekirjoitettu

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

11. toukokuu 2021