Skip to main content

Kotkan kennotehtaan YVA-menettely käynnistyy

Suomen Malmijalostuksen hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals on jättänyt Kotkaan suunnitellun akkukennotehtaan eli gigafactoryn ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Julkaistu

04. joulukuu 2023

Suomen Malmijalostuksen hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy on jättänyt akkukennotehdasta käsittelevän YVA-ohjelman Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, joka toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Ohjelman jättäminen käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

YVA-ohjelman mukaan hankkeessa arvioidaan toteutusvaihtoehtoa, jonka tuotantokapasiteetti on 60 GWh vuodessa. Lisäksi tarkastellaan 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta. Suunniteltu tuotanto vastaisi jopa yli miljoonan täyssähköauton tarpeeseen vuodessa.

Kennotehdasta kaavaillaan Kotkan Keltakallion teollisuusalueella sijaitsevalle noin 140 hehtaarin alueelle, jonka viereiselle tontille on jo alustavasti suunniteltu katodimateriaalitehdas.

”Toteutuessaan akkukennotehdas toisi Kotkan-Haminan seudulle merkittävän investoinnin myös valtakunnallisessa mittakaavassa. Kennotehtaan lisäksi seudulle on valmisteilla prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaat. Nämä laitokset toisivat alueen talouteen huomattavan piristysruiskeen vuosikymmeniksi eteenpäin”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Eurooppa sähköautoistuu ja akkuarvoketju kehittyy kovaa vauhtia. Hietasen mukaan kennotehdas on luontevaa jatkoa yhtiön muille akkuarvoketjun kehittämistä koskeville hankkeille.

Kennotehtaalla valmistetaan katodi- ja anodimateriaalista sekä elektrolyytistä ja separaattorista akkukennoja. Akkuarvoketjun seuraavassa vaiheessa akkujen kokoonpanotehtaalla valmiista kennoista kootaan moduuleja ja sen jälkeen akkupaketteja, joita voidaan hyödyntää mm. sähköautoissa ja energian varastoinnissa.

YVA-ohjelman käsittely etenee talven aikana

YVA-ohjelmassa hankkeesta vastaava Finnish Battery Chemicals kertoo tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, aikataulusta sekä esittää suunnitelman siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan, miten arvioinnit tehdään sekä miten osallistuminen ja tiedottaminen järjestetään.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus julkaisee YVA-ohjelman ja tiedot yleisötilaisuuden ajankohdasta osoitteessa www.ymparisto.fi tutustuttuaan ohjelmaan ensin itse.

ELY-keskus kokoaa YVA-ohjelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että ohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kuulemisen päättymisen jälkeen ELY-keskus antaa ohjelmasta lausuntonsa Finnish Battery Chemicalsille.

YVA-ohjelmaa seuraa YVA-selostus, jossa kerrotaan ohjelmassa määriteltyjen arviointien tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta. Finnish Battery Chemicalsin tavoitteena on, että perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta olisi käytettävissä kesään 2024 mennessä. Kennotehdasta koskevia neuvotteluita potentiaalisen kumppanin kanssa jatketaan YVA-menettelyn rinnalla.

Mallinnuskuvia:

Kotkan kennotehdas, ilmakuva
Kotkan kennotehdas, katukuva

Lisätietoa medialle:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

04. joulukuu 2023