Skip to main content

Portfolioyhtiö Keliberin litiumhankkeelle rahoitusta

Uusi rahoitusjärjestely mahdollistaa Keliberin hankkeen etenemisen. 

Julkaistu

23. helmikuu 2021

Suomen Malmijalostuksen portfolioyhtiö Keliberin ja eteläafrikkalaisen Sibanye-Stillwater-yhtiön hallitukset ovat sopineet Keliberin Keski-Pohjanmaalle sijoittuvan litiumhydroksidihankkeen jatkorahoituksesta. 

Sibanye-Stillwater on vahva kansainvälinen toimija. Rahoituksen lisäksi Keliber hyötyy Sibanye-Stillwaterin vankasta kaivosalan osaamisesta ja kokemuksesta.

Keliberin suurimpana osakkeenomistajana Suomen Malmijalostus suhtautuu suunniteltuun järjestelyyn myönteisesti, sillä se mahdollistaa Keliberin hankkeen etenemisen. Yhtiön tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2024. 

Keliberin hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakeantia, jossa Sibanye-Stillwater merkitsee Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla ja nykyisille osakkeenomistajille tarjotaan osakkeita merkittäväksi 10 miljoonalla eurolla pro rata eli omistusosuuden mukaisesti. Tämän lisäksi Sibanye-Stillwaterilla on mahdollisuus seuraavan 12 kuukauden aikana merkitä Keliberin osakkeita 15 miljoonalla eurolla. 

Suomen Malmijalostuksen järjestelyssä tekemä sijoitus olisi vähintään 2,63 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Malmijalostus on valmis sijoittamaan Keliberiin enintään 7,37 miljoonaa euroa, mikäli yhtiön muut nykyiset omistajat eivät käyttäisi merkintäoikeuttaan täysimääräisesti. 

Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä on tällä hetkellä 26,3 prosenttia. Keväällä 2021 tehtävien rahoitusjärjestelyiden myötä omistusosuus asettuu 21,5–30,3 prosenttiin. 


Lisätietoa:

Rahoitusjärjestelystä lisää Keliberin verkkosivuilla

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi 

Julkaistu

23. helmikuu 2021