Skip to main content

Seitsemän kysymystä hallituksen uudelle puheenjohtajalle

Antti Kummu tuo oman osaamisensa kasvun rakentamisesta ja yhtiöjärjestelyistä Suomen Malmijalostus Oy:n käyttöön.

Julkaistu

15. toukokuu 2020

Aloitit yhtiön hallituksen puheenjohtajana maaliskuun lopussa. Miten haluaisit esitellä itsesi?

Päätoimeni on kasvuyhtiöiden rakentaminen yksityisessä sijoitusyhtiössä. Olen koko työurani ollut rakentamassa uutta kasvua ja tekemässä niihin liittyviä monipuolisia järjestelyitä. Olen rahoittanut kasvuyhtiöitä Finnveralla ja ollut Tesissä mukana merkittävissä järjestelyissä, jotka ovat koskeneet mm. Meyer Turkua, Valmet Automotivea ja Aker Arcticia.

Mikä sai sinut tarttumaan hallituksen puheenjohtajan tehtävään?

Yhtiö on muuttumassa Terrafamen omistusyhtiöstä erityisesti akkuklusterin kehittämiseen keskittyväksi erityistehtäväyhtiöksi. Taustastani kasvun rakentamisesta ja erityisesti kokemus muista valtion erityistehtäväyhtiöistä auttaa yhtiön muutoksessa.

Suomen Malmijalostuksella on merkittävä rooli suomalaisen akkuteknologia- ja kaivosklusterin kehityksessä. On aina mielenkiintoista ja motivoivaa olla mukana rakentamassa merkittävää uutta toimialaa.

Millainen olet puheenjohtajan roolissa?

Pääasiassa olen taustavaikuttaja, joka tukee yhtiön toimivaa johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Pyrin saamaan yhtiön johdon ja hallituksen vahvasta toimialaosaamisesta parhaan tiedon esiin sekä tekemään kysymyksiä, jotka auttavat keskittymään olennaiseen.

Miten vastuullisuus näkyy hallitustyössä?

Vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan toimilupa. Vastuullisuus korostuu kaikessa tekemisessä ja huomioidaan kaikessa päätöksenteossa. Esimerkiksi vaikutukset ympäristöön täytyy minimoida kaikessa toiminnassa, sillä kaivos- ja akkualalla ei tehdä virtuaalisia tuotteita tai palveluita.

Millainen kuva sinulla on Suomen Malmijalostuksesta ja sen henkilöstöstä?

Yhtiössä on poikkeuksellisen vahva toimialaosaaminen. Yhtiön kokemus Terrafamesta on vahvistanut käytännön osaamista merkittävien projektien läpiviennistä ja teollisen yhtiön omistamisesta. Tässä yhtiö eroaa myönteisesti perinteisistä sijoitusyhtiöistä.

Miten odotat yhtiön kehittyvän seuraavien vuosien aikana?

Yhtiön näkymät ovat hyvin positiiviset. Akkujen ja niihin liittyvien materiaalien tarve kasvaa ajoneuvojen sähköistymisen seurauksena. Suomi on ainutlaatuisessa asemassa Euroopassa, koska meillä on maaperässämme keskeisiä raaka-aineita, joiden ympärille voidaan rakentaa vahva teollinen klusteri. Yhtiön mahdollisuudet olla mukana rakentamassa klusteria riippuvat täysin valtion päätöksistä pääomittaa yhtiötä, ja tämä määrittelee yhtiön tulevaisuuden.

Miten uskot Covid-19:n muuttavan toimintaympäristöä pitkällä tähtäimellä?

Tämä on vaikea kysymys vastata ja riippuu siitä, kuinka pitkästä tähtäimestä puhutaan. Suurien muutosten vaikutusten näkeminen kriisin keskellä ei ole koskaan helppoa. Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että globalisaatio ottaa takapakkia ja alueellisen tuotannon rooli sekä valtioiden rooli taloudessa korostuu. Suomen Malmijalostuksen kannalta tämä tarkoittaa strategisempaa asemaa eurooppalaisessa mittakaavassa, koska muualla Euroopassa ei ole vastaavia raaka-ainevarantoja, joilla voidaan vastata akkuteollisuuden tarpeisiin.

Julkaistu

15. toukokuu 2020