Skip to main content

Selvitimme Savukoskella asuvien näkemyksiä kaivostoiminnasta

Enemmistö Savukoskella asuvista kannattaa kaivoksen avaamista Sokliin, edellyttäen että kaivos toimii ympäristön ja paikallisten elinkeinojen kannalta vastuullisesti.

Julkaistu

6. toukokuu 2023

Savukoskella asuvat arvostavat kaivostoiminnasta syntyviä työpaikkoja ja kannattavat Suomen valtion investointeja tutkimukseen ja koulutukseen, joka kehittäisi kaivosalan osaamista. Enemmistö Savukoskella asuvista kannattaa kaivoksen avaamista Sokliin, edellyttäen että kaivos toimii ympäristön ja paikallisten elinkeinojen kannalta vastuullisesti. 

Tulokset käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa Savukoskella asuvien näkemyksiä kaivostoiminnasta selvitettiin osana valtakunnallista haastattelututkimusta nyt toista kertaa. Edellinen tutkimus on vuodelta 2021.

Kotimaisen kaivostoiminnan kannatus lisääntynyt

Vastaajille esitettiin 22 kaivosalaan liittyvää väittämä. Niistä kahdeksan oli mukana myös edellisessä tutkimuksessa.

Eniten samaa mieltä vastaajat ovat väittämistä:

  • Suomen valtion kannattaisi edistää kaivosalan osaamista investoimalla tutkimukseen ja koulutukseen.
  • Kaivosala tuo työtä monille paikkakunnille, joilla muuten olisi niukasti työpaikkoja.

Eniten eri mieltä ollaan väittämistä:

  • En toivoisi Suomeen enää yhtään kaivosta.
  • Euroopassa ei tarvita kaivoksia, koska raaka-aineita voi tuoda muualta.

68 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä ”Kannatan kaivoksen avaamista Sokliin, edellyttäen että kaivos toimii ympäristön ja paikallisten elinkeinojen kannalta vastuullisesti”.

Vuoteen 2021 verrattuna Savukoskella asuvat ovat nyt selvästi useammin samaa mieltä siitä, että kaivosala tuo työtä paikkakunnille, joilla muuten olisi niukasti työpaikkoja (86 % 2023, 82 % 2021) sekä siitä, että he käyttävät itse päivittäin tuotteita, joiden valmistamiseen on tarvittu kaivoksia (72 % 2023, 62 % 2021). Hieman vuotta 2021 enemmän arvioitiin, että kaivosala olisi erittäin suuri ilmastopäästöjen tuottaja.

Soklin kaivoshankkeen kehittäminen edellyttää jatkoselvityksiä

Suomen Malmijalostus on kiinnostunut Savukoskella asuvien mielipiteistä, sillä kokonaan omistamamme tytäryhtiö Sokli Oy edistää Soklin kaivoshanketta Savukosken kunnan alueella. Tekemämme alustavan selvityksen tulokset osoittavat, että Sokli voisi fosfaatin ja raudan lisäksi tuottaa harvinaisia maametalleja, jotka ovat välttämättömiä siirryttäessä uusiutuvan energian käyttöön. Puhelinhaastattelututkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy aikavälillä 13.–17.4.2023. Vastaajat olivat satunnaisotannalla valittuja 15–79-vuotiaita suomalaisia miehiä ja naisia Savukoskelta. Kyselyyn vastasi 50 henkilöä noin 1000 asukkaan kunnasta.
 

Lisätietoa:

Tutustu tästä tarkemmin vuoden 2023 tutkimustuloksiin

Tutustu tästä vuoden 2021 tutkimustuloksiin

Soklin alustavan selvityksen tulokset 16.2.2023

Lisätietoa Soklin kaivoshankkeesta:

Projektijohtaja Pasi Heino, Soklin kaivoshanke
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 553 5032

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

6. toukokuu 2023