Skip to main content

Suomen Malmijalostuksen ja Beijing Easpringin CAM-tehdashanke Kotkassa etenee suunnitellusti

Osapuolet ovat sopineet jatkavansa yksityiskohtaisempaa investoinnin suunnittelua teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen pohjalta.

Julkaistu

08. marraskuu 2021

Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring Material Technology ovat neuvotelleet litiumioniakkujen valmistuksessa tarvittavaa katodiaktiivimateriaalia tuottavan CAM-tehtaan perustamisesta Kotkaan. Osana neuvotteluja yhtiöt ovat valmistelleet teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen (DFS) ja sopineet jatkavansa yhteistyötä tehdashankkeen toteuttamiseksi. Selvitystyön perustana käytettiin aloituskapasiteettia 50 000 tonnia vuodessa sekä mahdollisuutta laajentaa kapasiteettia tulevaisuudessa.

Beijing Easpring on vuonna 2001 perustettu litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka on listattu Shenzhenin pörssiin vuonna 2010. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Changzhou Jintanissa ja Haimenissa Jiangsun provinssissa.

Tehdasinvestoinnin toteuttamista varten Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring valmistelevat tehtaan rakentamisesta ja toiminnasta vastaavan yhteisyrityksen perustamista. Tarkoituksena on, että Suomen Malmijalostuksesta tulee yhteisyrityksen vähemmistöomistaja.

”Litiumioniakkujen nopeasti kasvava tuotanto Euroopassa edellyttää katodiaktiivimateriaaleja valmistavan teollisuuden perustamista Eurooppaan. Yhteistyössä tekemämme selvitystyön pohjalta Kotkaan suunnitellulla tehtaalla on hyvät toimintaedellytykset Euroopan markkinalla myös pitkällä aikavälillä. Suomelle tehdas tarjoaa mahdollisuuden kehittää edelleen kotimaista korkean teknologian osaamista ja luoda samalla uutta taloudellista toimeliaisuutta niin Kymenlaaksoon kuin laajemminkin. On hienoa saada hankkeeseen kumppaniksi Beijing Easpring, joka on yksi maailman johtavista katodiaktiivimateriaalien tuottajista”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

”Kotkaan suunniteltu katodiaktiivimateriaalitehdas on Easpringille tärkeä askel yhtiön globalisoitumisstrategiassa. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa jatkaa kapasiteetin laajennusmahdollisuuksien arviointia Kotkan projektissa sekä mahdollisesti perustaa tuotantoa muille globaalisti tärkeille alueille”, sanoo Beijing Easpringin markkinoinnista ja myynnistä vastaava Deputy General Manager Yunlong Guan.

”Merikaupunki Kotkaan suunniteltu akkumateriaalitehdas on saanut kansainvälisen kumppanin ja voimme todeta, että hanke etenee hyvin ja tukee tavoitteitamme mitä parhaimmalla tavalla. Kotka tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön suunnitellulle kestävän kehityksen hankkeelle, ja olemme vahvasti sitoutuneet tukemaan projektin etenemistä Keltakallion teollisuusalueella. Akkumateriaalitehdas on lämpimästi tervetullut kaupunkiimme ja Suomeen, ja toivotamme kaikille osapuolille hyvää tuulta seuraaviin vaiheisiin”, sanoo Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

Tehdastontin valmistelevat työt käynnistyvät vuodenvaihteessa

Yhtenä seuraavana työnään yritykset valmistelevat tehtaan ympäristölupahakemusta, joka on tarkoitus jättää alkuvuoden 2022 aikana. Lisäksi Kotkan Keltakallion teollisuusalueelta varatulla teollisuustontilla tehdään seuraavaksi töitä, joilla pohjustetaan rakennustyömaan projektitoimiston perustamista sekä tehtaan maanrakennustöitä.

”Tehtaan teknis-taloudelliseen selvitystyöhön on osallistunut useita insinööri- ja suunnittelutoimistoja, ja olemme kaikki todella iloisia siitä, että hanke on edennyt suunnitellusti. Tavoitteenamme on viedä projektia eteenpäin siten, että tuotantoa voitaisiin alkaa käynnistää viimeistään vuonna 2024. Kokonaisuutena ensivaiheen kapasiteetiksi on suunniteltu 50 000 tonnia vuodessa”, sanoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Käynnistyttyään tehdas työllistäisi ensivaiheessa arvion mukaan suoraan noin 250 henkilötyövuotta. Aluetalousvaikutukset alkavat kuitenkin näkyä ensimmäiseksi rakentamisen aikaisina suorina sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina, jotka heijastuvat useille eri aloille.

 

Lisätietoa medialle:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806
Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Tekstissä käytetyt termit:
Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

Suomen Malmijalostus

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta.
www.mineralsgroup.fi

Beijing Easpring Material Technology

Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. on litiumioniakkujen katodimateriaalin kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka on perustettu vuonna 2001 ja listattu Shenzhenin pörssiin vuonna 2010. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Changzhou Jintanissa ja Haimenissa Jiangsun provinssissa. Sen litiumioniakkumateriaalien liiketoimintaan kuuluu teknologiatutkimus, tuotanto sekä erilaisten akkumateriaalien myynti. Yhtiön tuotteita käytetään autojen akuissa, energian varastoinnissa, kuluttajaelektroniikassa, sähkötyökaluissa, kaksipyöräisissä kulkuneuvoissa sekä muissa pienikokoisissa litiumioniakuissa.

Easpring on saavuttanut monien suuryritysasiakkaiden luottamuksen erinomaisella tutkimus- ja kehitystyöllään, korkealla laadullaan sekä kyvyllään vastata nopeasti markkinoiden muutoksiin. Yhtiöllä on hyvä brändi-imago sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla. Myyntialueittain tarkasteltuna Easpringin toiminta kattaa Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Euroopan ja Yhdysvallat sekä useat muut maat ja alueet maailmassa.

Easpringin autoteollisuuteen suuntamaat korkean nikkelipitoisuuden materiaalit tuotetaan massatuotantona Kiinassa, ja kotimarkkinan lisäksi niitä käytetään korkealuokkaisissa sähköajoneuvoissa Japanissa, Etelä-Koreassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on johtoasema useiden energian varastointimateriaalien kehittämisessä Kiinassa, ja tässä liiketoiminnassa se on menestynyt myös kansainvälisillä energian varastointimarkkinoilla. Tuotteet ovat johtavassa asemassa myös kotimaisilla korkealuokkaisten pienten litiumioniakkujen, kuten lennokkien ja droonien, markkinoilla.

Easpringin liikevaihto on noin 420 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1 200.

Julkaistu

08. marraskuu 2021