Skip to main content

Suomen Malmijalostuksen ja CNGR Advanced Materialin yhteisyritys edistämään pCAM-hanketta

Osapuolet ovat viimeistelleet teknis-taloudellisen selvitystyön ja päättäneet jatkaa tehdashankkeen edistämistä.

Julkaistu

14. joulukuu 2021

Suomen Malmijalostus ja teknologiayhtiö CNGR Advanced Material ovat saaneet valmiiksi teknis-taloudellisen selvitystyön, jonka pohjalta ne jatkavat yhteistyötä prekursoria tuottavan pCAM-tehtaan perustamiseksi Haminaan. Tehdashanketta vie eteenpäin kumppaneiden välinen yhteisyritys, josta CNGR Advanced Material omistaa 60 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 40 prosenttia.

Haminan tehtaan ensimmäisen rakennusvaiheen kapasiteetiksi on päätetty 20 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on käynnistää tuotanto vuonna 2024 ja investoida lisäkapasiteettiin tuotannon rinnalla seuraavina vuosina. Ensivaiheen investointi on noin 200–300 miljoonaa euroa.

”Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä CNGR Advanced Materialin kanssa syksystä 2019 lähtien, ja nyt on hienoa nähdä, että voimme edetä työssämme seuraavaan vaiheeseen. Tämä prekursoritehdas on olennainen osa eurooppalaisen akkuarvoketjun kehittämistä, ja se tarjoaa meille hyvän mahdollisuuden nostaa kotimaisten mineraalien jalostusastetta. Samalla hanke tuo Kymenlaaksoon ja Suomeen uudenlaista taloudellista aktiivisuutta”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

“Yhtiömme strategisena tavoitteena on laajentaa toimintaa Eurooppaan, ja tämä projekti auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Tuomme Suomeen kaikkein uusinta teknologiaamme ja pitkälle automatisoidun tuotantolinjamme. Suomalaisen kumppanimme avulla perustamme tehtaan, jonka hiilijalanjälki on maailman pienin”, sanoo johtaja Tony Tao CNGR Advanced Materialista.

”Haminassa ja Kotkan-Haminan seudulla on satsattu paljon akkuklusteriin liittyvien hankkeiden eteen. On todella hienoa, että Suomen Malminjalostuksen ja CNGR Advanced Materialin pCAM-tehdashanke etenee. Erityisesti prosessiteollisuuden työpaikat ovat kaupunkiin ja seudulle tervetulleita”, sanoo Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen.

Tehtaan rakentaminen alkaa kesällä 2022

Haminaan rakennettavalle prekursoritehtaalle varatulla teollisuustontilla syväsataman lähettyvillä on jo käynnistetty valmistelevat työt, joilla pohjustetaan varsinaisia maanrakennustöitä sekä projekti-infrastruktuuria. Uusi yhteisyritys valmistelee myös ympäristölupahakemuksen, joka on tarkoitus jättää vuoden 2022 aikana. Lupahakemuksen laatimiseen hyödynnetään Suomen Malmijalostuksen projektiyhtiön, Finnish Battery Chemicalsin, akkumateriaalituotannon YVA-selostusta sekä yhteysviranomaisen siitä antamaa perusteltua päätelmää.

”Euroopassa ei vielä ole teollisuusmittakaavan prekursorituotantoa, vaikka litiumioniakkujen kennotuotannosta on tähän mennessä tehty investointi-ilmoituksia vuoteen 2030 mennessä lähes 800 gigawattitunnin vuosituotannon edestä. Prekursorimateriaali on kuitenkin välttämätön tuote katodimateriaalin valmistuksessa sekä edelleen akkukennojen tuotannossa. Tässä hankkeessa on tehty töitä jo tuhansia tunteja useiden yritysten avustuksella ja voidaan sanoa, että työmme vahvistaa aivan uudenlaisen teollisuuden syntymistä Eurooppaan”, toteaa akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Ensivaiheen rakentamisen aikana tehdasinvestointi luo työvoiman kysyntää rakennussalan lisäksi useille muille aloille tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutuksina. Tuotannon käynnistyttyä tehdas työllistää ensivaiheen kapasiteetilla suoraan noin 150 henkilöä, minkä lisäksi sen toiminnan aikana tullaan tarvitsemaan erilaisia ulkoisia palveluiden tuottajia.

 

Lisätietoa medialle:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi,
p. 040 823 8806

Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi,
p. 050 453 6322

Perustermit:
Prekursorimateriaali – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste. Englanniksi precursor cathode active material, pCAM.

Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. 

www.mineralsgroup.fi

 

CNGR Advanced Material Co. Ltd. on vuonna 2014 perustettu kiinalaisen CNGR Holding Group Co. Ltd.
-konsernin tytäryhtiö. CNGR on johtava älykkään ja vihreän teollisuuden teknologiayhtiö sekä asiantunteva ja kokonaisvaltainen litiumakkumateriaalien toimituskumppani. 

www.cngrgf.com.cn/en-US

Julkaistu

14. joulukuu 2021