Skip to main content

Suomen Malmijalostuksen päivitetyn strategian kärkenä on akkuarvoketjun kehittäminen

Akkuarvoketjussa on potentiaalia luoda Suomeen uudenlaista korkean teknologian teollisuutta.

Julkaistu

09. marraskuuta 2020

SUOMEN MALMIJALOSTUS OY on syksyn mittaan päivittänyt strategiansa. Päivityksessä on otettu huomioon ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä yhtiön kahden viime vuoden aikana saavuttama kehitys sen eri toiminta-alueilla. Kokonaisuutena strategia rakentuu edelleen kolmelle tukipilarille, jotka ovat sähköautojen akkuarvoketjun kehittäminen, teknologinen kehitystyö sekä aktiivinen omistajuus.

”Strategisen perustehtävämme määrittely on onnistunut alun perin oikein hyvin, eikä missiotamme ole tarvetta muuttaa. Tänä päivänä Suomessa tuntuu vallitsevan yhä laajempi yksimielisyys siitä, että kotimaisten mineraalien arvo on tärkeää maksimoida vastuullisesti esimerkiksi pyrkimällä arvoketjussa eteenpäin. Tämä vastaa erityisen hyvin strategiaamme”, sanoo toimitusjohtaja Matti Hietanen

Hänen näkemyksensä mukaan sähköautoistuminen luo tilaisuuksia, joihin on kuitenkin tartuttava ripeästi.

”Meillä on nyt käsillämme erinomaiset mahdollisuudet lisätä taloudellista toimeliaisuutta, luoda uudenlaisia korkean teknologian työpaikkoja sekä kehittää omaa osaamistamme myös tulevaisuutta ajatellen. Parasta on kuitenkin se, että toimimalla näin voimme edistää liikenteen sähköistämistä, pienentää autoilun päästöjä ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta”, muistuttaa Hietanen.

Akkuarvoketjussa piilee uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia

Strategian mukaan Suomen Malmijalostuksen tavoitteena on kehittää Suomeen vastuullista sähköautojen akkuarvoketjua. Pisimmällä ollaan nyt prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotantoa koskevassa valmistelutyössä, mutta myös akkukennojen tuotanto ja kiertotaloushankkeet ovat korkealla prioriteeteissa. Uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia akkuarvoketjuun voi tulevaisuudessa avautua biopohjaisia materiaaleja akkujen anodeihin ja separaattoreihin tuottavien yritysten kanssa.

”Meillä on edellytykset toimia akkumateriaalien ja kennojen tuotannosta kiinnostuneille tahoille strategisena kumppanina, joka tuo pääoman lisäksi yhteistyöhön paikallista erityisosaamista”, kertoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto

Aktiivinen omistajuus ulottuu vähitellen koko arvoketjuun

Tällä hetkellä Suomen Malmijalostuksen omistukset ovat kaivos- ja akkualan arvoketjun alkupäässä eli kaivostoiminnassa sekä kaivos- ja kemianteollisuuden lupaavissa hankkeissa. Päivitetyn strategian pohjalta yhtiön rooli omistajana vaihtelee sijoituskohteen mukaan. Terrafamelle Suomen Malmijalostus on enemmistöomistaja, joka auttaa kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja antaa tarvittavaa operatiivista tukea. Keliberin ankkuriomistajana tavoitteenamme on, että hanke on kilpailukykyinen ja sen rahoitus toteutuu.

Tulevaisuudessa tavoitteena on olla myös osaomistajana uusissa akkumateriaaleja valmistavissa yhtiöissä.

”Tiivistäisin tämän niin, että haluamme olla mahdollistamassa kaupallisesti menestyviä kehityshankkeita ja kasvuprojekteja. Samalla luomme investoinneilla lisäarvoa ja pitkäkestoista yhteiskunnallista hyötyä”, toteaa sijoitusjohtaja Timo Kärkkäinen.

Teknologinen kehitystyö etsii vastuullisia ratkaisuja

Suomen Malmijalostus erottuu erityisesti omalla teknologisella osaamisellaan ja kehitystyöllään. Teknologiajohtaja Jani Kiuru näkee teknologisen osaamisen vankkana perustana liiketoiminnan kehittämiselle ja strategisten investointipäätösten tekemiselle.

”Luomme yhteistyössä kotimaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa uudenlaisia, kestäviä ratkaisuja mineraaliarvoketjulle. On tärkeää, että tutkimus- ja kehitystyöstä on aidosti hyötyä kaupalliselle toiminnalle”, Kiuru painottaa.

Esimerkkeinä pitkän tähtäimen teknologiahankkeista strategiassa nousevat esille ennen muuta mineraalien jäljitettävyys sekä sijoitusportfoliossa olevien yhtiöiden pääteknologioiden kehittäminen.

”Mineraalien jäljitettävyys on avainasioita kaivos- ja akkualan vastuullisuuden kehittämisessä, ja parhaimmillaan se voi tarjota kilpailuetua raaka-ainetuottajalle. Portfolioyhtiöiden kautta meille avautuu myös mahdollisuuksia kehittää ratkaisuja esimerkiksi raaka-aineiden talteenoton tehostamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Kaikesta tästä on hyötyä koko kaivos- ja akkualalle”, sanoo Kiuru. 

 

Katso myös:
Suomen Malmijalostus Oy:n strategia pähkinänkuoressa

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, p. 040 823 8806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

 

Julkaistu

09. marraskuuta 2020