Skip to main content

Suomen Malmijalostus aloittaa Soklin kaivoshankkeen kannattavuusselvitysten tekemisen

Ensimmäisen selvitysvaiheen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2022.

Julkaistu

9. joulukuu 2021

Kannattavuusselvitys (Preliminary Economic Assessment, PEA) on yksi kaivoshankkeen ensivaiheen selvityksistä, jonka tarkoituksena on arvioida hankkeen taloudellista kannattavuutta sekä auttaa yritystä ymmärtämään projektiin liittyviä epävarmuustekijöitä.

Sokli-hankkeessa seuraavaksi tehtävä selvitystyö on vaiheistettu kolmeen osaan, ja koko työn on määrä valmistua syksyllä 2022. Selvitystyön tulokset arvioidaan ja niiden perusteella päätetään tarvittavista jatkoselvityksistä sekä niiden aikatauluista.

Soklissa erilaisia selvitystöitä on tehty vuodesta 1967 lähtien. Kaikki vuosien mittaan kerätty tutkimusaineisto on tärkeässä roolissa mineraalivarannon potentiaalin arvioinnissa.

Soklin alueen koko potentiaali arvioidaan

Suomen Malmijalostuksen tavoitteena on laaja-alainen selvitys, jossa arvioidaan alueen koko potentiaali hyödyntäen uusinta teknologiaa. Tärkeänä osa-alueena huomioidaan mineraalien tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Soklin esiintymässä on useita Euroopassa kriittisiksi luokiteltuja mineraaleja.

”Työn tekeminen näkyy paikallisesti siten, että projektihenkilöstömme käy ajoittain Soklissa ottamassa aiemmin kerätystä tutkimusaineistoista näytteitä uudelleen analysoitaviksi. Tämän mahdollistamiseksi parannamme näytteiden varastointimahdollisuuksia sekä niiden tutkimus- ja käsittelytiloja Soklissa. Lisäksi jatkamme ja tehostamme ympäristötarkkailua Soklin kaivoshankkeen vaikutusalueella ja keräämme sitä kautta lisätietoja alueen perustilasta. Käytämme eri työtehtävissä paikallista työvoimaa mahdollisuuksien mukaan”, toteaa projektipäällikkö Pasi Heino.

Työn tilaajana ja ohjaajana toimii Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama projektiyhtiö Sokli Oy. Työn suorittajiksi on valittu konsulttiyhtiöt Afry ja Worley. Afryllä on aiempi pitkä kokemus mm. Soklin ympäristö- ja prosessiasioista. Worleyllä on laaja-alaista kokemusta fosfaatista sekä useista muista Soklissa esiintyvistä mineraaleista ja niiden prosessoinnista. Geologista osaamista selvitykseen tuo Geologian tutkimuskeskus GTK.


Lisätietoa:
Projektipäällikkö Pasi Heino, p. 050 5535032, pasi.heino@mineralsgroup.fi

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

9. joulukuu 2021