Skip to main content

Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring perustavat yhteisyrityksen edistämään CAM-tehdashanketta Kotkassa

Osapuolet ovat sopineet perustavansa yhteisyrityksen, josta Beijing Easpring omistaa 70 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 30 prosenttia.

Julkaistu

28. heinäkuu 2023

Suomen Malmijalostus kertoi marraskuussa 2021 neuvottelevansa Beijing Easpring Material Technologyn kanssa katodiaktiivimateriaalia tuottavan CAM-tehtaan perustamisesta Kotkaan. Osapuolet ovat nyt sopineet perustavansa vuoden 2023 loppuun mennessä yhteisyrityksen, josta Beijing Easpring Material Technology omistaa 70 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 30 prosenttia.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että yhteistyömme jatkuu yhteisyrityksen muodossa. Beijing Easpring on maailman johtavia litiumioniakkujen katodimateriaalien valmistajia. Yhteisyrityksen perustaminen osoittaa, että Kotkan tehtaalla on kummankin osapuolen mielestä erinomainen mahdollisuus menestyä Euroopan markkinoilla niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Tehdas vahvistaisi myös Suomen asemaa Euroopan akkuarvoketjussa ja toisi uutta taloudellista toimintaa Kymenlaakson seudulle sekä muualle Suomeen”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Beijing Easpring on vuonna 2001 perustettu litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka on listattu Shenzhenin pörssiin vuonna 2010. Yhtiöllä on tuotantolaitokset Changzhoussa ja Haimenissa Jiangsun maakunnassa sekä Panzhihuassa Sichuan maakunnassa. Yhtiö valmistelee aktiivisesti globaalia laajentumista.

“Yhtiömme ylin johto on hyväksynyt hankkeemme Kotkassa, mikä on merkittävä askel yhtiömme kansainväliselle laajentumiselle. Olemme erittäin tyytyväisiä läheiseen yhteistyöhömme Suomen Malmijalostuksen kanssa tähdätessämme yhteisinvestointiin tässä hankkeessa. Ensimmäisenä Eurooppaan investoivana kiinalaisena katodimateriaalituottajana tulemme hyödyntämään Suomen vahvuudet sijoituspaikkana, kasvattamaan edelleen tuotantokapasiteettiamme, vahvistamaan eurooppalaista akkuarvoketjua sekä osaltamme edistämään vihreää siirtymää”, kertoo Beijing Easpringin toimitusjohtaja CHEN Yanbin.

Seuraavaksi edessä on luvitusvaihe

Kotkan CAM-tehdashanke siirtyy seuraavaksi tarkempaan hankesuunnitteluun sekä luvitusvaiheeseen, jossa yhteisyritys valmistautuu jättämään mm. tehtaan rakennus- ja ympäristölupahakemukset. Valmistelevat työt Keltakallion teollisuusalueella aloitettiin jo vuoden 2021 lopussa, ja tontin tasaukseen ja valmisteluun liittyvät työt jatkuvat kesällä 2023.

Tehtaan ensivaiheen investoinnin suuruus on noin 774 miljoonaa euroa ja suunniteltu tuotanto kattaa vuosittain yli 750 000 täyssähköauton katodimateriaalitarpeen. Tehtaan tuotantokapasiteettia on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Tehdas työllistää noin 360 henkilöä sekä edistää alueen taloutta monilla toimialoilla jo rakentamisvaiheessa suorien vaikutusten sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutusten myötä.

Lisätietoa medialle:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806
Johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Tekstissä käytetyt termit:
Katodiaktiivimateriaali – jauhemainen lopputuote, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen. Englanniksi cathode active material, CAM.

 

Suomen Malmijalostus
Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Beijing Easpring Material Technology
Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. on litiumioniakkujen katodimateriaalien kehittäjä, valmistaja ja toimittaja, joka perustettiin vuonna 2001 ja listattiin ChiNextissä vuonna 2010. Yrityksestä on kehittynyt yksi keskeisimmistä litiumakkujen positiivisten elektrodimateriaalien tuottajista, joka yhdistää innovaatiotoiminnan ja teollisen tuotannon. Yritys harjoittaa pääasiassa eri materiaalien kuten litiumrauta/mangaanifosfaatin, litiumkobolttioksidin sekä muiden katodi- ja prekursorimateriaalien tutkimusta, valmistusta ja myyntiä. Tällä hetkellä sillä on tuotantolaitokset Changzhoussa ja Haimenissa Jiangsun maakunnassa sekä Panzhihuassa Sichuanin maakunnassa. Yhtiön tuottamia materiaaleja käytetään autojen ajoakuissa, energian varastointiratkaisuissa, kulutuselektroniikassa ja sähkötyökaluissa sekä kaksipyöräisissä ajoneuvoissa ja muissa pienitehoisissa litiumakuissa.

Easpring on saavuttanut monien suuryritysasiakkaiden luottamuksen erinomaisella tutkimus- ja kehitystyöllään, korkealla laadullaan sekä kyvyllään vastata nopeasti markkinoiden muutoksiin. Yhtiöllä on hyvä brändi-imago sekä kotimaisilla että ulkomaisilla markkinoilla.

Easpringin autoteollisuudelle suunnatut korkean nikkelipitoisuuden materiaalit tuotetaan massatuotantona Kiinassa, ja kotimarkkinan lisäksi niitä käytetään korkealuokkaisissa sähköajoneuvoissa Japanissa, Etelä-Koreassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiöllä on johtoasema useiden energian varastointimateriaalien kehittämisessä Kiinassa, ja tässä liiketoiminnassa se on menestynyt myös kansainvälisillä energian varastointimarkkinoilla. Tuotteet ovat johtavassa asemassa myös kotimaisilla korkealuokkaisten pienten litiumioniakkujen, kuten lennokkien ja droonien markkinoilla. Easpringin liikevoitto on noin 286 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 1500.