Skip to main content

Suomen Malmijalostus ja Epsilon aloittavat anodihanketta koskevan yhteistyön

Ensimmäiseksi käynnistetään anodimateriaalitehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistelu.

Julkaistu

28. lokakuu 2022

Suomen Malmijalostus ja Epsilon Advanced Materials ovat sopineet yhteistyöstä, jonka puitteissa yhtiöt arvioivat mahdollisuuksia perustaa Vaasaan anodimateriaalitehdas. Yhteistyöstä on laadittu yhteisymmärrysmuistio (Memorandum of Understanding), jonka molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet.

Litiumioniakkujen ja niiden valmistuksessa tarvittavien akkumateriaalien Euroopan markkinan arvioidaan kasvavan EUR 96 miljardiin vuoteen 2029 mennessä 45,8 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla ennustejaksolla 2022–2029(*). Tämä tarjoaa yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia kehittää teollista toimintaa Suomessa ja Euroopassa.

Tehdashanketta koskeva yhteistyö alkaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman valmistelulla. Tavoitteena on käynnistää hanketta koskeva YVA-menettely alkuvuodesta 2023 jättämällä YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle. Epsilon on jo tunnistanut GigaVaasan teollisuusalueelta tontin, jolle voidaan rakentaa noin 50 000 tonnin vuosikapasiteetin anodimateriaalitehdas.

”Maailma on siirtymässä kohti sähköistä ekosysteemiä, mikä moninkertaistaa akkujen kysynnän. Odotamme maailmanlaajuisesti akkuarvoketjuun tehtävien investointien kasvavan ja paikallisen akkuvalmistuksen vahvistuvan investointien myötä. Yhteistyömme Suomen Malmijalostuksen kanssa käynnistyy oikeaan aikaan. Tavoitteenamme on rakentaa Eurooppaan kestävän akkuekosysteemin toimintaympäristöä", sanoo Epsilon Advanced Materialsin toimitusjohtaja Vikram Handa.

Yhtiöt aloittavat lähiaikoina myös tehdasta koskevan alustavan teknis-taloudellisen selvitystyön. Ensivaiheena työssä tarkastellaan anodimateriaalin tuotantokapasiteettia, joka vastaa vuositasolla noin 10 GWh:n akkutuotantoa ja noin 200 000 sähköauton määrää. Toisena vaiheena tarkastellaan kapasiteettia, joka vastaa 50 GWh:n akkutuotantoa ja noin 1 miljoonan sähköauton määrää.

”Eurooppaan on tällä hetkellä suunnitteilla noin 1 200 gigawattitunnin akkukennotuotanto tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä edellyttää vahvaa akkumateriaalien tuotantoa. Olemme Epsilonin kanssa ensimmäisten joukossa aloittamassa litiumioniakkujen anodimateriaalin tuotantoa koskevan hankkeen. Suomen Malmijalostuksen näkökulmasta tämä hanke täydentää pidemmällä jo olevia katodimateriaalihankkeitamme”, toteaa Suomen Malmijalostuksen akkuliiketoiminnan johtaja Vesa Koivisto.

“Olen erittäin tyytyväinen siihen, että GigaVaasa-alue kehittyy suunnitellusti arvoketjun täydentyessä myös anodimateriaalituotannolla. Yhteistyö Epsilonin ja Suomen Malmijalostuksen kanssa on ollut tuotteliasta ja erittäin toimivaa”, sanoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Epsilon Advanced Materialsin visiona on kehittää ja valmistaa innovatiivisia, korkean suorituskyvyn laadukkaita hiilituotteita litiumioniakkujen anodikomponentteihin myös Euroopan markkinalla. Osapuolten kumppanuus tarjoaa paikallisen ratkaisun vähähiiliseen tuotantoon ja vahvistaa näin arvoketjua.


Avaintermit:

Anodi – Litiumioniakun elektrodi, joka toimii katodin vastinparina. Se määrittää pitkälti akun latausnopeuden ja lataussyklien määrän.

Lisätietoa medialle:

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806

Viestintäpäällikkö Sampada Waingankar, Epsilon Advanced Materials
sampada.waingankar@epsiloncarbon.com, p. +91 8097575383

Viitteet:

(*) https://www.meticulousresearch.com/pressrelease/441/europe-electric-vehicle-battery-market-2029


Lisätietoa Suomen Malmijalostuksesta:  

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Lisätietoa Epsilon Advanced Materialsista:  

Epsilon Advanced Materials on Epsilon Carbon Private Limitedin tytäryhtiö. Yhtiöllä on Intian ensimmäinen hiilipohjaisten kemikaalien tuotantointegraatti, joka sijaitsee lähellä raaka-ainelähteitä ja hyödyntää täysin integraatin sisäisiä syöttömateriaaleja. Vuonna 2018 perustetun Epsilon Advanced Materialsin visiona on kehittää ja valmistaa innovatiivisia, tehokkaita ja laadukkaita hiilituotteita litiumioniakkujen anodeihin. www.epsilonam.com