Skip to main content

Suomen Malmijalostus ja FREYR Battery yhteistyöhön katodimateriaalitehtaan perustamiseksi Vaasaan

Osapuolet ovat allekirjoittaneet yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka pohjalta ne tarkastelevat mahdollisuuksia perustaa LFP-katodimateriaalitehdas Vaasaan.

Julkaistu

16. helmikuu 2023

Kaivos- ja akkualan sijoitus- ja kehitysyhtiö Suomen Malmijalostus ja seuraavan sukupolven akkukennotuotantoa kehittävä FREYR Battery (”Freyr”) ovat sopineet yhteistyöstä, jonka puitteissa ne selvittävät mahdollisuuksia perustaa Vaasaan LFP-katodimateriaalia tuottava tehdas. Mikäli tehdashankkeen selvitysvaiheen tulokset ovat myönteisiä ja investoinnin etenemisestä tehdään päätös, yhtiöiden suunnitelmissa on yhteisyritys, joka lähtisi viemään hanketta eteenpäin.

“FREYR on jo hyvissä asemissa tuomassa uudenlaista teollisuutta Suomeen. Yhtiö luo kestävää liiketoimintaa ja pystyy vastaamaan nopeasti kehittyvän markkinan tarpeisiin isossa mittakaavassa. Tältä pohjalta meillä on hyvät mahdollisuudet luoda yhteistyössä menestyvää akkualan teollisuutta Vaasaan. Meistä on hienoa päästä aloittamaan FREYRin kanssa tämä selvitystyö”, toteaa Suomen Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto.

”Yhtiömme hankintastrategia perustuu paikallisuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin, ja näemme Suomen Malmijalostuksen meille sopivana kumppanina. Voimme yhteistyössä varmistaa, että saavutamme kunnianhimoiset tavoitteemme”, sanoo FREYRin projektikehityksestä vastaava johtaja Axel Thorsdal. ”Seuraamme nyt tarkasti EU-keskustelua siitä, miten Euroopassa voidaan varmistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset olosuhteet akkuteollisuudelle”, hän lisää.

Suomen Malmijalostuksen ja FREYRin mahdollinen hanke tähtää Euroopassa tuotettavan LFP-katodimateriaalin kärkihankkeeksi. Litiumiin, rautaan ja fosfaattiin perustuvaa LFP-katodimateriaalia tarvitaan erityisesti energian varastoinnissa käytettävien suurakkujen segmentissä. Selvitysvaiheessa Suomen Malmijalostus ja FREYR valmistelevat tehtaan liiketoimintasuunnitelmaa, alustavaa teknistä toteutusta, kustannusarviota, rahoitusta sekä ympäristövaikutusten arviointia.

FREYR Battery on jättänyt tammikuun 2023 alussa tehdasta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaisena toimivalle Pohjanmaan ELY-keskukselle. YVA-menettelyn aikana on tarkoitus tarkastella kahta eri kapasiteettivaihtoehtoa, jotka ovat 20 000 ja 60 000 tonnia vuodessa. Tehdas sijoittuisi Vaasassa GigaVaasan teollisuusalueelle, mistä yhtiö on varannut käyttöönsä 51 hehtaarin tontin.
 

Lisätietoa medialle:

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806


Suomen Malmijalostus

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

FREYR Battery

FREYR Batteryn tavoitteena on tarjota teollisen mittakaavan puhtaita akkuratkaisuja maailmanlaajuisten päästöjen vähentämiseksi. New Yorkin pörssiin listatun FREYRin tehtävänä on tuottaa vihreitä akkukennoja, joilla voidaan nopeuttaa energia- ja kuljetusjärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämistä maailmanlaajuisesti. Yhtiö on aloittanut ensimmäisen tehtaansa rakentamisen Mo i Ranaan, Norjaan, ja ilmoittanut mahdollisesta teollisen mittakaavan akkukennojen tuotannon kehittämisestä Vaasaan sekä Yhdysvaltoihin. FREYR tavoittelee 50 GWh:n akkukennokapasiteettia vuoteen 2025 mennessä, 100 GWh:n vuosikapasiteettia vuoteen 2028 mennessä ja 200 GWh:n vuosikapasiteettia vuoteen 2030 mennessä. www.freyrbattery.com

Julkaistu

16. helmikuu 2023