Skip to main content

Suomen Malmijalostus ja FREYR yhteistyöhön akkukennotuotannon perustamiseksi Suomeen

Potentiaalisen tehdasinvestoinnin sijoituspaikkakuntana tarkastellaan Vaasaa.

Julkaistu

12. elokuu 2021

Suomen Malmijalostus ja FREYR Battery ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen (engl. Memorandum of Understanding), jonka pohjalta ne työskentelevät yhdessä akkukennotehtaan perustamiseksi Suomeen. Yhtiöt kartoittavat yhteistyö- ja liiketoimintamalleja sekä arvioivat tehtaan teknologisia toteutusvaihtoehtoja ja Vaasaa mahdollisena tehtaan sijoituspaikkana. 

”Suomen Malmijalostuksen yhtenä strategisena tavoitteena on luoda Suomeen vastuullinen akkuarvoketju. Osana tätä työtä olemme tähän mennessä edistäneet prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotantoon liittyviä investointihankkeita. Nyt julkistamamme strateginen kumppanuus FREYRin kanssa on seuraava looginen askel, jonka myötä tuomme Suomen eurooppalaisten kennotehdashankkeiden kartalle. FREYR on ketterä, nopeaan kasvuun valmis yhtiö, joka on myös sitoutunut meille tärkeisiin yritysvastuun perusarvoihin”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

”FREYRin tavoitteena on luoda vahvat alueelliset toimitusketjut vastuullisesti tuotettavien, vähähiilisten akkumateriaalien hankintaan ja varmistaa näin, että tehtaissamme käytetään läheltä tulevia materiaaleja. Haluamme tuottaa asiakkaillemme akkukennoja teollisuudenalan matalimmalla hiilijalanjäljellä ja korkeatasoisilla ESG-kriteereillä”, sanoo FREYRin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Torstein Dale Sjøtveit. ”Meistä on hienoa selvittää kennotuotannon mahdollista teollista skaalaamista sekä perinteisen ja seuraavan sukupolven tuotannon kehittämistä yhdessä Suomen Malmijalostuksen kanssa.”

FREYR on seuraavan sukupolven akkukennotuotantoa kehittävä yhtiö, joka on aloittamassa kennotuotannon pilot-laitoksen rakentamista Norjan Mo i Ranaan. Yhtiö on listattu New Yorkin pörssissä. 

Vaasan kaupunki on varannut 90 hehtaarin tontin mahdollista kennotehdasta varten. Tämä tontti on Johnson Mattheyn aiemmin varaaman tontin vieressä, mihin yhtiö suunnittelee akkumateriaalitehdasta strategisessa yhteistyössä Suomen Malmijalostuksen kanssa. 

Akkukennoja tarvitaan liikenteen sähköistämiseen ja energian varastointiin

Euroopan tavoitteena on nousta ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi maanosaksi, mikä edellyttää liikenteen sähköistämistä sekä siirtymistä uusiutuvan energian nykyistä laajempaan käyttöön. Litiumioniakkujen ja akkukennojen kysyntä on ollut kasvussa Euroopassa erityisesti sähköautoistumisen myötä, minkä lisäksi akkujen käytön odotetaan laajenevan myös muuhun liikenteeseen, kuten laiva- ja lentoliikenteeseen. Energiapolitiikassa Euroopan tavoitteena on siirtyä vähähiiliseen talouteen hyödyntämällä yhä enemmän uusiutuvia energiantuotantomuotoja, joista osa edellyttää energianvarastointia akkujen avulla. 

Litiumioniakkujen kennojen valmistukseen tarvitaan katodi, anodi, elektrolyytti ja separaattori, jotka kootaan samaan pakkaukseen kennotehtaalla. Valmiista kennoista koostetaan yleensä akkujen kokoonpanotehtaalla moduuleja ja sen jälkeen erilaisia akkupaketteja, joita voidaan hyödyntää kulkuneuvoissa, energian varastoinnissa sekä elektroniikassa. 

Litiumioniakkujen arvoketjussa akkukennoja edeltävät prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotantovaiheet, joiden perustamisesta Suomen Malmijalostuksella on jo kumppaneidensa kanssa hankkeita käynnissä. FREYRin kanssa käynnistetty yhteistyö koskee kennotuotantoa. 


Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 823 8806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi 
Akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, p. 050 453 6322, vesa.koivisto(at)mineralsgroup.fi

Lue myös:
FREYRin tiedote
Vaasan kaupungin tiedote


Suomen Malmijalostus 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. 

www.mineralsgroup.fi 

FREYR Battery

FREYRin suunnitelmissa on kehittää kennotuotannon kapasiteettia aina 43 GWh:iin saakka vuoteen 2025 mennessä sekä kasvattaa kapasiteettia vuoteen 2028 mennessä 83 GWh:iin, mikä tekee yhtiöstä yhden Euroopan suurimman akkukennotoimittajan. Tehtaistamme viiden on määrä sijaita Mo i Ranassa, missä hyödynnettäisiin Norjan korkeasti koulutettua työvoimaa sekä vesi- ja tuulivoimaan perustuvaa edullista, uusiutuvaa energiaa. Tavoitteenamme on toimittaa turvallisia, korkean energiatiheyden kustannustehokkaita akkukennoja nopeasti kasvaville globaaleille sähköautojen, energian varastoinnin ja merisovellusten markkinoille. Yhtiömme on myös sitoutunut tukemaan klusteripohjaisia tutkimus- ja kehityshankkeita sekä tieteellisen, kaupallisen ja taloudellisen ekosysteemin kansainvälistä kehittämistä, millä voidaan tukea akkuarvoketjun laajentamista alueellamme.

www.freyrbattery.com 

Julkaistu

12. elokuu 2021