Skip to main content

Suomen Malmijalostus merkitsi Sotkamo Silverin osakkeita

Omistusosuutemme Sotkamo Silveristä säilyy samalla tasolla kuin ennen osakeantia.

Julkaistu

11. toukokuu 2020

SUOMEN MALMIJALOSTUS OY on merkinnyt Sotkamo Silver AB:n järjestämässä julkisessa osakeannissa 895 317 osaketta. Merkinnän arvo on 112 093,69 euroa. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostuksen omistusosuus yhtiöstä säilyy noin kahden prosentin tasolla.

Sotkamo Silverin liikeideana on kehittää ja hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa ottamalla huomioon yhteiskunnan ja ympäristön vaatimukset. Yhtiön päähanke on Hopeakaivos, joka aloitti tuotannon Sotkamossa maaliskuussa 2019.

Huhti–toukokuussa järjestetty osakeanti ylimerkittiin. 

Julkaistu

11. toukokuu 2020