Skip to main content

Suomen Malmijalostus Oy osallistuu EU Battery Alliancen korkean tason kokoukseen

Kansainvälisellä ilmastoviikolla järjestettävää korkean tason kokousta isännöi komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič. Suomen Malmijalostus Oy osallistuu kokoukseen ministereiden ja nimettyjen eurooppalaisen yritysten joukossa.

Julkaistu

26. syyskuu 2019

Toimitusjohtaja Matti Hietanen osallistuu tänään Euroopan komission EU Battery Alliance -ryhmittymän neljänteen korkean tason kokoukseen Brysselissä Suomen Malmijalostus Oy:n edustajana. Kokouksen tavoitteena on arvioida akkuarvoketjun kehittämisessä tähän mennessä saavutettuja tuloksia sekä keskustella kehitysaskelista vuosille 2023–2025.

Käytännössä korkean tason kokous tarkoittaa valmistautumista Euroopan liikenteen sähköistymiseen, johon odotetaan huomattavaa kasvua lähivuosien aikana.

”Parhaillaan käynnissä olevalla kansainvälisellä ilmastoviikolla on korostettu teollisuuden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Meidän strategisena tehtävänämme Suomen Malmijalostus Oy:ssä on osallistua akkuarvoketjun rakentamiseen sekä edistää näin kestävällä tavalla tuotettujen korkean teknologian materiaalien tuomista Euroopan markkinalle. Tämä auttaa Eurooppaa siirtymään polttomoottoriautoista sähköautoihin ja leikkaamaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä”, kertoo Matti Hietanen.

Suomen Malmijalostus Oy on ollut alusta lähtien tiiviisti mukana European Battery Alliancessa, jonka tehtävänä on luoda kilpailukykyinen akkutuotannon arvoketju Eurooppaan. Ryhmittymään kuuluu muun muassa teollisuuden, EU-maiden, Euroopan investointipankin sekä Euroopan komission edustajia.

Vuodesta 2025 eteenpäin eurooppalaisen akkuarvoketjun markkinapotentiaali voi komission arvion mukaan nousta jopa yli 250 miljardiin euroon, mikä tarjoaa samalla huomattavia investointimahdollisuuksia.
 

Lisätietoa: 

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 823 8806, matti.hietanen@mineralsgroup.fi

Julkaistu

26. syyskuu 2019