Skip to main content

Suomen Malmijalostus Oy rahoittaa omistamansa Terrafame Oy:n akkukemikaalitehtaan rakentamista – Investointi merkittävä eurooppalaiselle akkuvalmistuksen arvoketjulle

Terrafame Oy tiedotti 25.10.2018 päätöksestä rakentaa akkukemikaalitehdas Sotkamoon Terrafamen tehdasalueelle. Terrafamen tavoitteena on, että tehdas valmistuu vuoden 2020 lopulla ja että kaupallinen tuotanto päästään aloittamaan vuoden 2021 alussa.

Julkaistu

25. lokakuu 2018

Kyseessä on investointi Terrafamen nykyisen päätuotteen eli nikkelikobolttisulfidin jatkojalostamiseksi nikkelisulfaatiksi ja kobolttisulfaatiksi, joita käytetään litiumioniakkujen valmistuksessa. Akkukemikaalitehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja 7 400 tonnia kobolttisulfaattia.

Akkukemikaalitehtaan investointikustannukset ovat noin 240 miljoonaa euroa. Tehdashankkeen rahoittamiseen liittyen julkistettiin vuoden 2017 marraskuussa Terrafamen, Suomen Malmijalostus Oy:n (aiemmin Terrafame Group Oy), Galena Asset Managementin, Trafigura Groupin ja Sampo Oyj:n sopima 200 miljoonan dollarin rahoituskokonaisuus. Tehtaan lopullisen investointipäätöksen yhteydessä osapuolet ovat sopineet täydentävästä, noin 100 miljoonan euron rahoituspaketista.

Investointipäätös merkittävä eurooppalaiselle akkuvalmistuksen arvoketjulle

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet johtavat osaltaan sähköautojen maailmanlaajuisen kysynnän merkittävään kasvuun, mikä vaikuttaa myös akkujen valmistukseen ja kehitykseen. Sähkö- ja hybridiajoneuvoissa käytettävät akut suurenevat autojen toimintasädevaatimusten kasvaessa, ja teknologian kehittyessä nikkelin osuus litiumioniakuissa nousee. Terrafamen akkukemikaalitehtaalla voidaan tuottaa nikkelisulfaattia vuosittain jopa noin miljoonaan ja kobolttisulfaattia noin 300 000 sähköajoneuvon akkuun.

”Akkukemikaalitehdasinvestoinnin myötä Terrafamesta tulee maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna huomattava akkukemikaalien, erityisesti nikkelisulfaatin tuottaja. Kyseessä on erittäin merkittävä investointi niin Terrafamelle ja sen omistajille kuin myös laajemmin suomalaiselle ja eurooppalaiselle sähköautojen akkujen valmistuksen arvoketjulle. Terrafamen investointi parantaa myös edellytyksiä houkutella Suomeen lisää akkuvalmistuksen arvoketjun toimijoita”, Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo.

”Investointi on tärkeä askel Terrafamen jalostusasteen nostossa ja kilpailussa kansainvälisillä markkinoilla. Liikenteen sähköistymisen myötä akkuvalmistuksen arvoketjussa on suuri potentiaali Suomelle ja investointi vie yhtiön toimintaa uudelle tasolle. Luottaminen Terrafamen toimintaan kantaa nyt hedelmää. Suomen valtio on osaltaan valmis edistämään suomalaisen akkuvalmistuksen arvoketjun kehittymistä ja viemään eteenpäin siihen liittyviä panostuksia, niin tutkimuksen ja tuotekehityksen, yritysten toimintaedellytysten kuin investointienkin osalta”, painottaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

“Terrafame Oy:n ja Suomen Malmijalostus Oy:n strateginen 240 miljoonan euron investointi on jälleen uusi osoitus Euroopan akkuallianssin synnyttämästä dynaamisuudesta. Raaka-aineiden jalostus on avainasemassa kilpailukykyisen ja kokonaisvaltaisen akkuarvoketjun rakentamisessa kestävällä tavalla. Olen erittäin tyytyväinen yhtiöiden tärkeään panostukseen, joka edistää yhteistä tavoitettamme: EU:n johtoasemaa akkualan innovaattorina ja valmistajana”, toteaa Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Sovitun rahoitusjärjestelyn keskeinen sisältö

  • Akkukemikaalitehtaan rakentamiseen liittyvän uuden rahoituskokonaisuuden arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.
  • Trafigura on sitoutunut noin 42 miljoonan euron (50 miljoonaa dollaria) lainajärjestelyyn.
  • Galena-rahasto on antanut 30 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen.
  • Suomen Malmijalostus Oy on antanut 30 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen sijoitussitoumuksen. Tämä toteutetaan siten, että Suomen Malmijalostus Oy:n (aiemmin Terrafame Group Oy) helmikuussa 2017 Terrafame Oy:lle myöntämästä ja edelleen käyttämättä olevasta 50 miljoonan euron sijoitussitoumuksesta kohdennetaan tehdashankkeeseen käytettäväksi 30 miljoonaa euroa.
  • Suomen Malmijalostus Oy:n taloudelliset vastuut Terrafame Oy:ssä eivät kasva nyt tehdyn rahoitusjärjestelyn johdosta.
  • Tehdasinvestointi ei edellytä uutta rahoitusta Suomen valtiolta.

Lisätietoa rahoitusjärjestelyn keskeisistä ehdoista

Oman pääoman ehtoiset sijoitukset tehdään samalla Terrafamen osakkeen osakekohtaisella hinnalla kuin aiemmissakin Terrafamea koskeneissa rahoitusjärjestelyssä.

Nyt tehtävä sitoumus oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen antaa Galenalle lisäksi myöhemmin oikeuden merkitä Terrafamen osakkeita yhteensä noin 17 miljoonalla eurolla. Tältä osin merkintähinta on 15 % nykyistä merkintähintaa korkeampi.

Uuteen lainaan ei liity velkojalle annettavia optio-oikeuksia eikä oikeutta saada lainan korkoja Terrafamen osakkeina.

Trafigura ja Terrafame ovat jatkaneet nykyistä sinkkisulfidia koskevaa sopimusta viidellä vuodella.

Suomen Malmijalostus Oy (entinen Terrafame Group Oy) sitoutui helmikuussa 2017 osana edellistä rahoituskokonaisuutta 50 miljoonan euron sijoitussitoumukseen. Suomen Malmijalostus Oy:n osuus nyt sovitusta rahoituksesta toteutetaan kohdentamalla tehdashankkeeseen käytettäväksi 30 miljoonaa euroa olemassa olevasta sijoitussitoumuksesta.

Terrafamen omistuspohja

Aiemmat rahoitusjärjestelyt huomioiden Terrafame Oy on kerännyt Galena-rahastolta oman pääoman ehtoista rahoitusta yhteensä noin 188 miljoonaa euroa sekä vieraan pääoman ehtoista rahoitusta Trafiguralta noin 179 miljoonaa euroa ja Sammolta noin 46 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen Malmijalostus Oy (entinen Terrafame Group Oy) on rahoittanut Terrafamea koko sen toiminta-aikana yhteensä 456,8 miljoonalla eurolla. Sanotut summat sisältävät kaikki rahoituserät eli myös vielä nostamatta olevat sijoitussitoumukset.

Suomen Malmijalostus Oy omistaa Terrafamesta tällä hetkellä noin 77,0 %, Galena noin 22,7 % ja Sampo noin 0,3 %. Akkukemikaalitehdasinvestointiin tarkoitettujen oman pääoman ehtoisten sijoitusten jälkeen Suomen Malmijalostus Oy:n omistusosuus laskee noin 69,2 %:iin ja Galenan osuus nousee noin 30,6 %:iin. Suomen Malmijalostus Oy:n omistusosuus voi tulevaisuudessa laskea alimmillaan 50,1 %:iin, jos Trafigura, Galena ja Sampo käyttävät optio-oikeutensa ja lainojen korot maksetaan osakkeina. Tällöin Galenan ja Trafiguran omistusosuus olisi noin 45 % ja Sammon noin 5 %.

 

Lisätietoa

Suomen Malmijalostus Oy, Matti Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 040 823 8806

 

Suomen Malmijalostus:

Suomen Malmijalostus Oy on yhtiö, jonka erityistehtävänä on kehittää Suomen akku- ja kaivostoimialaa. Toimimme Terrafame Oy:n ja muiden akku- ja kaivosklusterin yhtiöiden pitkäjänteisenä omistajana, hallinnoimme akku- ja kaivosinvestointien ohjelmaa, kehitämme akkuarvoketjun hankkeita ja koordinoimme tutkimus- ja kehitysprojekteja. Lue lisää: www.mineralsgroup.fi

Terrafame:

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Lue lisää: www.terrafame.fi

Trafigura:

Vuonna 1993 perustettu Trafigura on yksi maailman suurimmista fyysisten hyödykkeiden kauppaan keskittyvistä konserneista. Trafigura hankkii, varastoi, kuljettaa ja toimittaa erilaisia raaka-aineita (mukaan lukien öljy, öljyjalosteet, metallit ja mineraalit) asiakkailleen ympäri maailmaa. Hyödykekaupan tukena Trafiguralla on teollisuus- ja sijoitusomaisuutta, johon kuuluu 49,6 prosentin omistusosuus globaalissa öljytuotteiden varastointi- ja jakeluyhtiössä Puma Energyssä, maailmanlaajuinen terminaali-, varastointi- ja logistiikka-alan toimija Impala Terminals, Trafiguran Mining Group, 50 prosentin osuus kauppaan ja logistiikkaan erikoistuneessa DT Groupissa sekä Galena Asset Management. Yhtiön omistajia ovat noin 600 sen 3 935 työntekijästä, jotka työskentelevät 62 toimipisteessä 35 maassa ympäri maailmaa. Trafiguran liikevaihto oli 136,4 miljardia dollaria vuonna 2017. Lue lisää: www.trafigura.com

Galena:

Galena Asset Management S.A. on maailman johtavan fyysisten hyödykkeiden kauppaan keskittyvän Trafigura Groupin kokonaan omistama sijoitusyhtiö, jonka toimintaa valvoo ja säätelee Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomainen (FINMA). Galena on toiminut taloudellisten ja fyysisten hyödykemarkkinoiden leikkauskohdassa jo yli vuosikymmenen ajan tarjoten johtaville institutionaalisille sijoittajille sijoitusmahdollisuuksia Trafigura-konsernin rinnalla sen rahastojen tai varainhallinnan kautta. Galenan salkunhoitajilla on huomattava kokemus metalli-, mineraali-, öljy-, merenkulku- ja infrastruktuuriliiketoiminnasta. Galena toimii itsenäisesti, mutta saa merkittäviä hyötyjä suhteestaan Trafiguraan, joka on sen merkittävin ankkurisijoittaja. Lue lisää: www.galena-invest.com

Julkaistu

25. lokakuu 2018