Skip to main content

Suomen Malmijalostus Oy toimeenpanee aikaisemmin sovittuja Terrafame Oy:öön liittyviä rahoitusjärjestelyjä

Julkaistu

20. joulukuu 2018

Terrafame Oy:n emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy on kohdentanut 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta Terrafamelle helmikuussa 2017 myönnetystä sijoitussitoumuksesta. Järjestely ei edellytä uutta rahoitusta valtiolta.

Terrafame Oy on nostanut myös omistajien sopimasta akkukemikaalitehtaan investointirahoituspaketista 50 miljoonaa dollaria Galenan myöntämää oman pääoman ehtoista rahoitusta.

 

Lisätietoa

Suomen Malmijalostus Oy, Matti Hietanen, toimitusjohtaja, puh. 040 823 8806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi

 

Suomen Malmijalostus:

Suomen Malmijalostus Oy on yhtiö, jonka erityistehtävänä on kehittää Suomen akku- ja kaivostoimialaa. Toimimme Terrafame Oy:n ja muiden akku- ja kaivosklusterin yhtiöiden pitkäjänteisenä omistajana, hallinnoimme akku- ja kaivosinvestointien ohjelmaa, kehitämme akkuarvoketjun hankkeita ja koordinoimme tutkimus- ja kehitysprojekteja. Lue lisää: www.mineralsgroup.fi

 

Terrafame:

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Suunnittelemme nyt päätuotteemme, nikkeli-kobolttisulfidin, jalostusta sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Lue lisää: www.terrafame.fi

Julkaistu

20. joulukuu 2018