Skip to main content

Suomen Malmijalostus perustajajäsenenä mukaan Euroopan raaka-aineallianssiin

Mineraaliraaka-aineiden saatavuus on ratkaisevan tärkeää Green Dealille eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle.

Julkaistu

29. syyskuu 2020

EUROOPAN komissio on lanseerannut teollisuusstrategian, joka tukee EU:n vihreää kehitystä ja digitalisoitumista. Strategialla vahvistetaan vastuullisesti tuotettavien raaka-aineiden saatavuutta sekä tuotteiden resurssitehokasta suunnittelua ja kierrätystä. Työtä tehdään jatkossa eri toimijoiden kesken European Raw Materials Alliancessa (ERMA) eli Euroopan raaka-aineallianssissa, jonka työhön Suomen Malmijalostus osallistuu perustajajäsenenä.

”EU on asettanut vihreän kehityksen ohjelmassaan tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tämä viitoittaa tietä myös muille maanosille ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Muutos onnistuu kuitenkin vain mineraaliraaka-aineiden avulla, jotka meidän on pystyttävä tuottamaan kestävästi”, kommentoi toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Tänä päivänä suurin osa Euroopassa käytettävistä mineraaliraaka-aineista tuodaan maanosan ulkopuolelta, mikä aiheuttaa huomattavia toimitusriskejä teollisuudelle. Euroopalla on silti kaikki edellytykset kehittää luotettavaa, kestävää hyödyketuotantoa olemassa olevan infrastruktuurin ja innovaatiokapasiteettinsa perustalta.

Harvinaiset maametallit strategian kärjessä

ERMAn ensimmäinen business case koskee harvinaisia maametalleja eli REE:tä (Rare Earth Elements), jotka ovat välttämättömiä monenlaisissa tuotteissa, kuten kännyköissä, sähköautojen voimansiirtoratkaisuissa ja tuulivoimaloiden turbiineissa. Euroopan harvinaisia maametalleja tuottava teollisuus ei kuitenkaan tällä hetkellä ole kilpailukykyinen. Tästä syystä EU pyrkii kehittämään strategiaansa siten, että harvinaisia maametalleja saataisiin Euroopan teollisuuden käyttöön mahdollisimman joustavasti.

Teknologiajohtaja Jani Kiurun mukaan Suomen Malmijalostus -konsernissa on tehty jo harvinaisiin maametalleihin liittyvää käytännön tutkimusta. EU-rahoitteisessa tutkimusprojektissa on selvitetty Terrafamen malmista saatavia harvinaisia maametalleja ja niiden teknis-taloudellisia hyödyntämismahdollisuuksia. Terrafamen myöhemmin käynnistyvä uuttolaitos tarjoaa mahdollisuuksia myös harvinaisten maametallien talteenottoon sivutuotteina.

Kiurun mukaan Suomen Malmijalostuksen kiinnostus ulottuu tätäkin laajemmalle. 

”Tavoitteenamme on tarkastella Suomesta löytyviä harvinaisten maametallien esiintymiä ja arvioida niiden teknis-taloudellista hyödynnettävyyttä. Lisäksi haluamme selvittää harvinaisten maametallien arvoketjua sekä arvioida mahdollisuuksia kehittää niiden pohjalta raaka-ainetuotantoa korkeamman jalostusasteen liiketoimintaa Suomeen”, kertoo Kiuru.

ERMAn harvinaisia maametalleja koskevaan yhteistyöhön on jo ilmoittautunut mukaan lukuisia yrityksiä arvoketjun eri vaiheista ja eri maista. 

 

Lisätietoa:
Teknologiajohtaja Jani Kiuru, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 823 8471, jani.kiuru(at)mineralsgroup.fi

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

29. syyskuu 2020