Skip to main content

Suomen Malmijalostus sijoittaa EUR 54 miljoonaa Keliberin litiumkaivos- ja jalostamohankkeeseen

Vahvistamme eurooppalaista litiumtuotantoa osallistumalla Keliberin rahoitukseen.

Julkaistu

25. huhtikuu 2023

Kaivos- ja akkualan omistus- ja kehitysyhtiö Suomen Malmijalostus on tehnyt päätöksen osallistua Keliberin kesällä 2022 ilmoittamaan suunnattuun osakeantiin sijoittamalla yhtiöön EUR 53,95 miljoonaa. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostuksen omistusosuus Keliberistä nousee noin 14 prosentista takaisin 20 prosenttiin. Ennen nyt tehtyä sijoitusta Suomen Malmijalostus Oy ja aiemmin Suomen Teollisuussijoitus Oy ovat sijoittaneet Keliberiin yhteensä EUR 16,7 miljoonaa euroa.

Keliberin hallussa Keski-Pohjanmaalla on useita pitkälle tutkittuja mineraaliesiintymiä noin 500 neliökilometrin alueella. Arvioidut todetut ja todennäköiset malmivarat ovat 12,7 miljoonaa tonnia.

Elokuussa 2022 Keliberin litiumjalostamon ympäristölupa sai lainvoiman, ja loppuvuodesta yhtiö ilmoitti aloittavansa jalostamon rakentamisen valmistelut Kokkolan suurteollisuusalueella.  Joulukuussa 2022 yhtiö sai ympäristö- ja vesitalousluvat myös Rapasaaren kaivosalueelle sekä Päivänevan rikastamolleen. Keliberin tavoitteena on käynnistää litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2025. Integroituun tuotantoon perustuvan investoinnin arvo on kokonaisuutena noin EUR 590 miljoonaa.

”Olemme olleet kehittämässä Keliberiä vuodesta 2018 lähtien ja omistajana voimme olla erittäin tyytyväinen yhtiön ja omistaja-arvomme kehittymiseen. Litium on luokiteltu taloudellisesti ja toimitusvarmuuden kannalta EU:ssa kriittiseksi raaka-aineeksi. Keliberin kärkihanke tukee eurooppalaisen akkulaatuisen litiumhydroksidin saatavuutta ja autoliikenteen sähköistämistä, mikä edesauttaa vihreää siirtymää. Yhtiön pitkäjänteisenä omistajana meille on jatkossakin tärkeää, että Keliberillä on keskeinen asema suomalaisessa kaivosteollisuudessa ja akkuarvoketjussa”, toteaa Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Keliberin kesällä 2022 valmisteleman rahoitusratkaisun myötä sen enemmistöomistajaksi ja hankkeen päärahoittajaksi nousi kansainvälinen kaivostoimintaan ja mineraalien jalostukseen keskittynyt Sibanye-Stillwater. Suomen Malmijalostus on Keliberin toiseksi suurin omistaja.

 

Lisätietoa medialle:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy,
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

25. huhtikuu 2023