Skip to main content

Suomen Malmijalostus sijoittaa Ferrovan Oy:öön

Suomen Malmijalostus toimii järjestelyssä päärahoittajana.

Julkaistu

01. lokakuu 2018

Suomen Malmijalostus osallistuu Ferrovanin 7,5 miljoonan euron rahoituskierrokseen yhdessä Ferrovanin merkittävimpien sidosryhmien ja rahoittajien kanssa. Suomen Malmijalostus toimii järjestelyssä päärahoittajana yhteensä 4,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksellaan. Rahoitus toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Ferrovan nostaa ensimmäisessä erässä 30 prosenttia lainasta.

Ferrovanin tavoitteena on perustaa tehdas, jossa tuotetaan vanadiinia terästuotannosta syntyvästä LD-kuonasta. Talteenotetun vanadiinin pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia katalyyttinä kemian teollisuudessa. Uudenlaiset energian varastointiratkaisut tukevat vanadiinin kysyntää. Uusi tuotantolaitos sijoittuu Raaheen. Rakennustöiden suunnitellaan alkavan vuoden 2018 loppuun mennessä ja tehdas otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. 

”Ferrovan on äärimmäisen kiinnostava kierrätyshanke, jossa tuotetaan vanadiinia teollisesta sivuvirrasta. Ferrovan on loistava esimerkki siitä, miten olemassa olevan kuonan voi jalostaa arvokkaaksi tuotteeksi. Se myös osoittaa kaivosalan kehityskaaren, jossa louhittu malmi ei ole enää ainoa mahdollinen materiaali metallin tuotantoon”, toteaa Matti Hietanen, Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja.
 

Tiedustelut:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 8238806, matti.hietanen@mineralsgroup.fi

Julkaistu

01. lokakuu 2018