Skip to main content

Suomen Malmijalostus vahvistaa panostustaan akkumineraaleihin ja nousee Keliberin isoimmaksi omistajaksi

Suomen Malmijalostus Oy jatkaa panostuksiaan suomalaisen kaivosteollisuuden ja litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseksi merkittävällä osallistumisella Keliber Oy:n osakeantiin.

Julkaistu

15. helmikuu 2019

Suomen Malmijalostus Oy osallistui yhdessä Keliber Oy:n muiden osakkeenomistajien kanssa yhteensä 10 miljoonan euron rahoituskierrokseen, jonka lopputuloksena Suomen Malmijalostus Oy sijoittaa Keliber Oy:öön 6,0 miljoonaa euroa. Sijoituksen myötä Suomen Malmijalostus Oy:n omistus Keliber Oy:ssä kasvaa 24,3 prosenttiin nykyisestä 17,6 prosentin omistusosuudesta. Suomen Malmijalostus Oy:n sijoitus tehdään merkitsemällä Keliber Oy:n B-osakkeita.

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka valmistelee litiumkemikaalien tuotantoa erityisesti sähköautoissa käytettävien litiumioniakkujen valmistuksen tarpeisiin. Litiumioniakkujen markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti liikenteen sähköistymisen kiihtyessä ja monen teollisuudenalan akkutarpeen lisääntyessä. Keliberin tavoitteena on tuottaa vuosittain vähintään 11 000 tonnia litiumkemikaaleja.

Rahoituskierroksen tavoitteena on mahdollistaa Keliberin litiumkemikaali-investoinnin esisuunnittelun aloittaminen, rahoituksen järjestäminen sekä lisäkairaukset.

”Jatkamme työskentelyä litiumprojektimme rakentamisen vaatimien lupien varmistamiseksi ja aloitamme toteutussuunnittelun. Panostamme myös voimakkaasti tuote- ja markkinastrategiamme toteutukseen ja neuvotteluihin potentiaalisten asiakkaidemme kanssa. Projektimme rakennusvaiheen rahoitusvalmistelut etenevät suunnitellusti yhteistyössä neuvonantajiemme kanssa”, kertoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

”Keliber on pisimmälle edennyt eurooppalainen litiumkaivoshanke. Yhtiön tarkoituksena on itse jalostaa tuottamansa raaka-aineet litiumkemikaaleiksi ja Keliberin Kokkolaan rakentamasta tuotantolaitoksesta tulee EU:n ainoa litiumjalostamo. Yhtiön tuottamat litiumkemikaalit ovat keskeisiä sähköajoneuvojen akuissa tarvittavia valmistusaineita.  Nopeasti kehittyvä akkuteollisuus avaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden maksimoida raaka-aineiden arvo muodostamalla hyvin toimiva ja kattava sähköautojen akkujen arvoketju. Keliber on litiumkemikaalien tuottajana merkittävässä roolissa tässä arvoketjussa. Sijoitus Keliberiin on sijoitus suomalaiseen akkuarvoketjuun”, sanoo Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.  

 

Lisätietoa:

Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy, +358 40 8238806, matti.hietanen@mineralsgroup.fi

Lisätietoa yhtiöistä:

Suomen Malmijalostus Oy on Suomen valtion erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä ja muissa kaivos- ja akkuklusterin omistuksissaan, vastata kaivossijoitusohjelmasta sekä edistää suomalaisen akku- ja kaivosklusterin kehittämistä. Suomen Malmijalostus Oy toimii pitkäjänteisenä strategisena omistajana. Yhtiön T&K-toiminta on suunnattu erityisesti kaivostoimialan prosessitehokkuuden parantamiseen, raaka-ainevirtojen parempaan hyödyntämiseen sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen muodostamiseen.

Keliber Oy on suomalainen kaivos- ja kemianteollisuuden yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhtaita litiumkemikaaleja litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Julkaistu

15. helmikuu 2019