Skip to main content

Suomen Malmijalostus valmistautuu kennotehtaan YVA-menettelyyn

Akkukennotehdasta eli gigafactorya kaavaillaan Kotkan Keltakallioon.

Julkaistu

12. huhtikuu 2023

Suomen Malmijalostus on allekirjoittanut potentiaalisen kumppanin kanssa aiesopimuksen (engl. Memorandum of Understanding) kennotehdashankkeesta. Seuraavaksi Suomen Malmijalostuksen kokonaan omistama akkuliiketoiminnan hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy aloittaa valmistautumisen kennotehtaan YVA-menettelyyn eli ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn.

YVA-tarkastelussa tullaan arvioimaan kahta eri toteutusvaihtoehtoa, joiden tuotantokapasiteetit ovat 27 GWh/a ja 40 GWh/a. Kennotehdashankkeissa 10 gigawattitunnin kapasiteetin investointikustannus on tyypillisesti noin yhden miljardin euron suuruusluokkaa.

”Olemme jo pitkään käyneet neuvottelukumppanimme kanssa keskusteluja Kotkaan sijoittuvasta kennoinvestoinnista. Vaikka kumppanimme ei ole vielä tehnyt lopullista päätöstä seuraavan kennotehtaansa sijoituspaikasta, olemme vahvasti motivoituneita tekemään työtä investoinnin saamiseksi Kotkaan. Katsomme, että nyt on oikea ajankohta lähteä tarkastelemaan tehtaan ympäristövaikutuksia ja varmistamaan näin hankkeen toteuttamisedellytykset”, sanoo Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Kennotehdasta kaavaillaan Kotkan Keltakallion teollisuusalueella sijaitsevalle noin 140 hehtaarin alueelle, jonka viereiselle tontille on jo alustavasti suunniteltu katodimateriaalitehdas. Finnish Battery Chemicalsin tavoitteena on viedä YVA-menettely läpi siten, että perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta olisi käytettävissä kesään 2024 mennessä. Kennotehdasta koskevia neuvotteluita kumppanin kanssa jatketaan YVA-menettelyn rinnalla.

”Eurooppalainen sähköautoistuminen ja sen mahdollistama akkuarvoketju ovat nyt nopean kasvun vaiheessa. Meidän tavoitteenamme on vastata kasvuun Suomessa vastuullisesti tuotetuilla akkumateriaaleilla ja kennoilla. Kennotehdas olisikin luonteva jatko Kymenlaaksoon jo suunnitelluille ja Vaasaan kaavaillulle akkumateriaalitehtaille”, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto.

Kennotehtaalla akkukennon osat – katodi, anodi, elektrolyytti ja separaattori – kootaan samaan pakkaukseen. Valmiista kennoista koostetaan akkujen kokoonpanotehtaalla moduuleja ja sen jälkeen erilaisia akkupaketteja, joita voidaan hyödyntää mm. sähköautoissa, energian varastoinnissa sekä elektroniikassa.

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

12. huhtikuu 2023