Skip to main content

Terrafamen akkukemikaalituotannon ylösajo käynnistyy oikeaan aikaan

Suomen Malmijalostuksen tytäryhtiö Terrafame on aloittanut nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotannon ylösajon uudella maailmanluokan tehtaallaan.

Julkaistu

28. kesäkuu 2021

Sotkamossa toimiva Terrafame on kevään mittaan saanut päätökseen akkukemikaalitehtaan rakennustyöt sekä laitteistojen testaukset, ja nikkeli-koboltin jatkojalostuksen ylösajo on nyt aloitettu. Uusi tehdas on merkittävä maailmanlaajuisesti, sillä sen päätuotteen, nikkelisulfaatin, kapasiteetti riittää noin miljoonan täyssähköauton valmistukseen vuodessa.

Tehtaan perustamista koskevien esiselvitysten laatiminen aloitettiin vuonna 2017, ja maanrakennustyöt Terrafamen teollisuusalueella käynnistettiin vuonna 2018. Syksyllä 2018 yhtiön hallitus teki odotetun, myönteisen investointipäätöksen, jonka taustatyönä oli analysoitu sähköautojen kysynnän maailmanlaajuisia kasvuennusteita.

”Sähköautojen määrän maailmanlaajuinen kasvuvauhti on ollut huomattava jo useita vuosia, ja viime vuonna Eurooppa nousi sähköautojen isoimmaksi markkinaksi. Tämän kehityksen myötä akkukemikaalien ja arvoketjussa niitä seuraavien akkumateriaalien kysyntä on kovassa kasvussa, joten Terrafamen akkukemikaalituotanto käynnistyy juuri oikeaan aikaan. Tämä on erittäin merkittävä askel sekä Terrafamen että laajemmin suomalaisen akkuarvoketjun kehittämisen kannalta”, arvioi Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia nostaa esille yhtiön mittavan ylösajotyön, jonka rinnalla akkukemikaalitehdas on suunniteltu ja rakennettu. Hän painottaa myös uuden tuotannon kansantaloudellisia vaikutuksia.

”Akkukemikaalitehtaalla on suuri merkitys koko Suomelle, joka tavoittelee akkuarvoketjuun liittyvästä teollisesta toiminnasta merkittävää uutta kansantalouden veturia. Akkukemikaalituotannon myötä Terrafamen toiminta kerrannaisvaikutuksineen tuottaa lähes 20 prosenttia Kainuun bruttokansantuotteesta ja työllistää suoraan ja välillisesti Suomessa kaiken kaikkiaan yli 5 500 ihmistä. Uusi liiketoiminta näkyy pian selvästi myös Suomen vientiluvuissa”, toteaa Ratia.

Nikkeli- ja kobolttisulfidi jalostetaan sulfaateiksi

Terrafamen tuotanto on hyvin integroitu, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotantovaiheet hoidetaan samalla teollisuusalueella. Malmi louhitaan omalta kaivokselta ja metallit erotetaan malmista mikrobitoimintaan perustuvalla bioliuotusmenetelmällä. Myös metallien talteenotto tapahtuu omalla metallitehtaalla, minkä jälkeen nikkeli- ja kobolttisulfidit jalostetaan uudella akkukemikaalitehtaalla litiumioniakkujen valmistuksessa käytettäviksi sulfaateiksi. Sivutuotteena syntyy ammoniumsulfaattia, jota käytetään sellaisenaan lannoitukseen tai lannoitteiden raaka-aineena.

”Meille on ollut yhtiön alusta alkaen selvää, ettei metallien talteenotto yksistään ole riittävä tavoite. Nyt käynnistyvän akkukemikaalituotannon ansiosta pääsemme eteenpäin jalostusketjussa ja pystymme näin nostamaan tuotteidemme arvoa. Tämän työn ansiosta yhtiön kannattavuus voi kehittyä entistä vankemmalta perustalta”, sanoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Lukkaroisen mukaan Terrafamen toimitusketju on vastuullinen ja läpinäkyvä, mikä auttaa erottumaan vaativalla kansainvälisellä akkumarkkinalla. Viime vuonna yhtiö otti käyttöön vuosille 2020–2024 suunnittelemansa yhdeksänteemaisen vastuullisuusohjelman, jossa on asetettu mm. työturvallisuuteen, vesistöihin, jätteisiin ja kierrätykseen sekä energiankäyttöön liittyvät tavoitteet. Saman vuoden syksyllä julkaistiin myös elinkaarianalyysi, jonka tulosten mukaan Terrafamen nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on noin 60 prosenttia matalampi kuin tavanomaisilla tuotantoteknologioilla.

 

Lisätietoa:
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi,
p. 040 823 8806

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

28. kesäkuu 2021