Skip to main content

Tutkimus: Akkumateriaalitehtaat saavat laajaa kannatusta Kotkassa ja Haminassa

Tietoisuus akkumateriaaleista ja tehdashankkeista on kasvanut Kotkan ja Haminan asukkaiden keskuudessa, kertoo Taloustutkimuksella teettämämme kysely.

Julkaistu

17. kesäkuu 2024

Kyselyyn vastanneista kotkalaisista ja haminalaisista 94 % pitää tärkeänä, että Eurooppa kasvattaa omavaraisuuttaan akkujen ja akkumateriaalien tuotannossa. Vastaajista 86 % näkee hyvänä, että akkumateriaaleja valmistetaan Suomessa, kertoo kysely, jonka Taloustutkimus tuotti Suomen Malmijalostuksen toimeksiannosta.

Suomen Malmijalostus valmistelee yhdessä kumppaniyritystensä kanssa Kotkaan ja Haminaan akkumateriaalitehtaita. Toteutuessaan ne toisivat Kymenlaaksoon ja Suomeen merkittävää taloudellista hyvinvointia ja parantaisivat työllisyyttä. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden nostaa suomalaisen kaivosraaka-aineen jalostusastetta.

Vastaava kysely tehtiin keväällä 2022. Tällöin vastaajajoukkona olivat kotkalaisten ja haminalaisten lisäksi muutkin Kymenlaakson asukkaat, jotka asuvat kauempana suunnitelluista tehtaista. Valmistelun edetessä Suomen Malmijalostus haluaa kuulla alueen asukkaiden ajatuksia tehtaista myös kyselyiden kautta.

Tietoisuus hankkeista on kasvanut, Kotkan hanke edelleen vähemmän tunnettu

Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta, 92 %, arvioi akkumateriaalitehtaiden sijoittumisen Kotkaan ja Haminaan vahvistavan Kymenlaakson taloutta ja työllisyyttä. Vastaajista 87 % sanoi tietävänsä suurin piirtein, mihin akkumateriaaleja käytetään.

”Haminan ja Kotkan tehdashankkeet ovat saaneet paljon julkisuutta, sillä ne ovat ensimmäisten suurten akkumateriaalihankkeiden joukossa meillä Suomessa ja koko Euroopassa. Olemme tehneet hankkeissa paljon sidosryhmätyötä yhteisvoimin kaupunkien organisaatioiden kanssa, mikä näkyy nyt myönteisellä tavalla tutkimustuloksissa”, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkuarvoketjusta vastaava johtaja Timo Strengell.

Haminan tehtaassa tullaan valmistamaan prekursoria, joka on katodiaktiivimateriaalin esiaste. Prekursorin raaka-aineita ovat mm. nikkeli- ja kobolttisulfaatit, joita tuotetaan jo Terrafamella Sotkamossa. Kotkan tehdas puolestaan tulee jalostamaan prekursorista ja litiumista katodiaktiivimateriaalia, jota käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen.

Tulevat toiminnanharjoittajat ovat suomalaisia osakeyhtiöitä

Vastaajista 87 % on joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa, että kannattaa Kotkan akkumateriaalitehdasta, kun se toteutetaan ympäristölupaehtojen mukaisesti. Haminan akkumateriaalitehtaan osalta täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien osuus on 83 %.

”Kyselytutkimus tukee vaikutelmaa, joka on välittynyt erilaisissa yleisötilaisuuksissa, kuten toritapahtumissa Kotkassa ja Haminassa. Enemmistö ihmisistä toivottaa tehtaat tervetulleiksi”, Strengell toteaa.

Kyselyn perusteella kotkalaiset ja haminalaiset ovat kiinnostuneita saamaan lisätietoa etenkin tehtaiden ympäristövaikutuksista.

”Haminan tehdas sai aluehallintovirastolta helmikuussa 2024 ympäristöluvan, jota käsitellään parhaillaan hallinto-oikeudessa. Kotkan tehtaan ympäristölupahakemus jätettiin toukokuussa viranomaisten käsiteltäväksi. Tehtaiden rakentamisessa käytetään uusimpia saatavilla olevia teknologioita, ja toiminnanharjoittajiksi tulee kaksi suomalaista osakeyhtiötä”, kertoo Strengell.

Tutkimus toteutettiin touko–kesäkuussa 2024 puhelinhaastatteluna 18–79-vuotiaille Kotkan ja Haminan asukkaille. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, joista 200 oli kotkalaisia ja 100 haminalaisia. Vastaajista 51 % oli miehiä ja 49 % naisia.
 

Lisätietoa:

Katso tästä tutkimustulokset

Mallinnuskuvia:

Lataa täältä Kotkan CAM- ja Haminan pCAM-tehtaan mallinnuskuvat

Median yhteydenotot:

Akkuarvoketjun johtaja Timo Strengell, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 738 4860

Viestintäjohtaja Katri Kauppila, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 569 9200
 

Suomen Malmijalostus

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta.
www.mineralsgroup.fi