Skip to main content

Uudistimme organisaatiotamme

Olemme uudistaneet organisaatiotamme 1.11.2022 alkaen.

Julkaistu

1. marraskuu 2022

Uusi organisaatiomme perustuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Raaka-aineet ja Akkuarvoketju. Uudistus parantaa sisäistä yhteistyötä ja edistää strategisten projektien toteuttamista.

Uudistuksessa mineraaliraaka-aineiden ja kaivostoiminnan parissa työskentelevät henkilöt keskitetään Jani Kiurun johtamalle Raaka-aineiden liiketoiminta-alueelle ja akkuarvoketjun hankkeiden parissa työskentelevät Vesa Koiviston johtamalle Akkuarvoketjun liiketoiminta-alueelle.

Tukitoiminnot tukevat molempia liiketoiminta-alueita. Samalla johtoryhmälle avataan parempi näkyvyys innovaatio- ja EU-asioihin nostamalla näihin asioihin keskittyvä tiimi omaksi tukitoiminnokseen. Tiimiä vetää Sini Eskonniemi, joka on nimitetty johtoryhmän jäseneksi.

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi 

Julkaistu

1. marraskuu 2022