Skip to main content

Uusi asiantuntijaselvitys: Akkuarvoketjusta erittäin merkittäviä taloudellisia hyötyjä Suomelle

Suomen Malmijalostus Oy:n tavoitteena on, että Suomeen syntyisi investointeja litiumioniakkujen valmistuksen arvoketjun eri vaiheisiin. Yhtiö teetti keväällä 2019 konsulttiyhtiö Ramboll Finland Oy:llä selvityksen parhaillaan neuvottelujen kohteena olevien investointien vaikutuksista suomalaiselle yhteiskunnalle.

Julkaistu

8. toukokuu 2019

Arvioinnissa tarkasteltiin prekursori- ja katodimateriaalien sekä akkukennojen tuotantoon liittyvien investointien talousvaikutuksia sekä rakentamisvaiheessa että investointien käytön aikana. Tulosten mukaan hyödyt ovat erittäin merkittäviä.

Selvityksen mukaan investoinnit prekursori- ja katodimateriaalien sekä akkukennojen tuotantoon kasvattaisivat rakentamisaikana bruttokansantuotettamme noin 0,2 prosenttia Suomen vuoden 2018 BKT:stä. Investointien käytön eli katodimateriaalien ja akkukennojen tuotannon aikana BKT:n vuotuinen kasvu olisi 1,3 miljardia, mikä vastaisi 0,56 prosenttia Suomen vuoden 2018 BKT:stä.

 

Hiilineutraalin liikenteen tavoitetta ja sähköautojen yleistymistä palvelevan arvoketjun rakentamisvaiheessa työtä syntyisi 5 900 henkilötyövuotta ja investointien käytön aikana 9 100 henkilötyövuotta. Verotuloja kertyisi rakentamisvaiheessa 180 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan aikana vuosittain 500 miljoonaa euroa.

 

Kerrannaisvaikutukset ulottuisivat laajasti eri toimialoille, ja akkuarvoketjun kehittämisen avulla Suomeen syntyisi uutta, korkeaa lisäarvoa tuottavaa teollista toimintaa. Selvityksen mukaan nimenomaan korkean jalostusasteen tuotanto, kuten prekursori- ja katodimateriaalien sekä akkukennojen valmistus mahdollistaisivat merkittävimmät taloudelliset hyödyt Suomelle.

 

Lisätietoa:
 

Tutustu tästä tarkemmin taloudellisten vaikutusten raporttiin

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy, p. 040 8238806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi

Julkaistu

8. toukokuu 2019