Skip to main content

Yritysvastuun periaatteet ohjaavat palveluiden ja tavaroiden toimittajia

Olemme julkaisseet periaatteet, joiden mukaista toimintaa edellytämme kaikilta palveluiden ja tavaroiden toimittajiltamme.

Julkaistu

10. syyskuu 2020

SUOMEN MALMIJALOSTUS OY on julkaissut yritysvastuun periaatteet, jotka koskevat kaikkia yhtiön palveluiden tai tavaroiden toimittajia toiminnan laajuudesta riippumatta. Tavoitteena on kannustaa näin toimitusketjuja toiminnan kehittämiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Periaatteiden mukaisesti odotamme palveluiden ja tavaroiden toimittajien sitoutuvan hyvään hallintotapaan, huolehtivan työyhteisön hyvinvoinnista sekä toimivan ympäristön ja luonnon hyväksi.

”Teemme Suomen Malmijalostuksessa vastuullisuustyötämme jatkuvan parantamisen hengessä. Tällä uudella ohjeistuksella otamme esille konkreettisia asioita, joihin odotamme myös toimittajiemme kiinnittävän erityistä huomiota. Meidän intressinämme on kehittää kaivos- ja akkualaa sekä siihen liittyvää toimintaa yhteisvoimin yhä vastuullisemmaksi”, kommentoi toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Nyt julkaistuihin yritysvastuun periaatteisiin on kirjattu myös mahdollisuus antaa palautetta Suomen Malmijalostukselle, mikäli palveluiden tai tavaroiden toimittaja havaitsee yhtiön toiminnassa korjattavaa. Vastaavasti Suomen Malmijalostus odottaa toimittajien ottavan esille vastuullisuusasiat, joissa se mahdollisesti kohtaa vaikeuksia noudattaa periaatteita. Lisäksi Suomen Malmijalostus voi tarvittaessa pyytää selvitystä ja korjaustoimia oma-aloitteisesti. Tavoitteena on saada epäkohdat korjattua.

Työyhteisöjen hyvinvointi on tärkeää kaikkialla

Toimitusketjut ovat hyvin usein globaaleja, ja monet palveluiden ja tavaroiden toimittajat ovat globaaleja yrityksiä. Tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kiinnittää huomiota esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen.

”Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia sekä työelämän perusoikeuksia YK:n ja ILOn periaatteiden mukaisesti ja edellytämme samaa myös toimittajiltamme. Nyt julkaisemallamme dokumentilla kiinnitämme erityistä huomiota työyhteisöjen hyvinvointiin ja kannustamme toimittajia huolehtimaan muun muassa työterveydestä ja -turvallisuudesta”, sanoo Hietanen.

Jatkossa periaatteet katselmoidaan ja päivitetään vuosittain tai tarpeen mukaan. Uusin dokumenttiversio pidetään nähtävillä yhtiön verkkosivustolla ja sitä hyödynnetään tarjouspyyntöjen yhteydessä sekä sopimusliitteenä.

 

Lisätietoa:

Yritysvastuun periaatteet palveluiden ja tavaroiden toimittajille

Julkaistu

10. syyskuu 2020