Skip to main content

YVA-menettely Vaasan anodimateriaalitehtaasta käynnistyy

Epsilon Advanced Materials ja Finnish Battery Chemicals ovat jättäneet yhteysviranomaiselle YVA-ohjelman, joka käsittelee anodimateriaalitehtaan perustamista Vaasaan.

Julkaistu

05. huhtikuu 2023

Epsilon Advanced Materials Oy ja Suomen Malmijalostuksen hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy ovat jättäneet anodimateriaalitehdasta käsittelevän YVA-ohjelman Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle, joka toimii hankkeen yhteysviranomaisena. Ohjelman jättäminen käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa, jotka ovat 10 000 tonnia ja 50 000 tonnia grafiittipohjaista anodimateriaalia vuodessa. Määrät vastaavat vuositasolla noin 10 GWh:n akkutuotantoa ja noin 200 000 sähköauton tarvitsemaa määrää sekä 50 GWh:n akkutuotantoa ja noin miljoonan sähköauton määrää. Lisäksi sivutuotteina tuotetaan mm. luonnongrafiitti- ja koksihienoainesta sekä pikiöljyä.

Tehdasta kaavaillaan Vaasaan GigaVaasan teollisuusalueelle.

YVA-ohjelman käsittely etenee kevään aikana

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa YVA-ohjelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että ohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kuulemisen päättymisen jälkeen ELY-keskus antaa ohjelmasta lausuntonsa Epsilon Advanced Materialsille ja Finnish Battery Chemicalsille.

YVA-ohjelmassa hankkeesta vastaava kertoo tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, aikataulusta sekä esittää suunnitelman siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan, miten arvioinnit tehdään sekä miten osallistuminen ja tiedottaminen järjestetään.

YVA-ohjelmaa seuraa YVA-selostus, jossa kerrotaan ohjelmassa määriteltyjen arviointien tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta. Selostusvaiheeseen etenemisestä Epsilon Advanced Materials ja Finnish Battery Chemicals päättävät myöhemmin.

Alustavan aikataulun mukaan tehtaan ensimmäisen vaiheen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024–2026.

YVA-ohjelmassa on kaksi toteutusvaihtoehtoa

YVA-ohjelmassa toteutusvaihtoehdot on määritelty seuraavasti:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1a: Toteutetaan 10 000 tonnin anodimateriaalilaitos
  • VE1b: Toteutetaan 50 000 tonnin anodimateriaalilaitos

ELY-keskus julkaisee YVA-ohjelman osoitteessa www.ymparisto.fi tutustuttuaan siihen ensin itse.

Avoin yleisötilaisuus järjestetään huhtikuun lopussa

YVA-ohjelman tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 18–20 Vaasassa osoitteessa Futura I, Yrittäjänkatu 17, 65380 Vaasa, neuvotteluhuone Prima, 1. krs. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointityöstä, saada tietoa sekä keskustella Epsilon Advanced Materialsin ja Finnish Battery Chemicalsin edustajien, yhteysviranomaisen sekä YVA-ohjelman laatimisessa avustaneiden asiantuntijoiden kanssa.

”Eurooppalainen akkukennotuotanto on lisääntymässä merkittävästi tulevina vuosina, ja se tarvitsee lisää aktiivimateriaaleja. Vaasaan suunnittelemamme tehdas on yksi Euroopan ensimmäisiä anodimateriaalia tuottavia tehtaita, joka tulisi lisäämään maanosamme omavaraisuutta tällä teollisuudenalalla”, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto.


Avaintermit:

Anodi – Litiumioniakun elektrodi, joka toimii katodin vastinparina. Se määrittää pitkälti akun latausnopeuden ja lataussyklien määrän.

Lisätietoa:

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 453 6322

Suomen Malmijalostus ja Epsilon aloittavat anodihanketta koskevan yhteistyön (28.10.2022)Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi