vuosiraportti 2021

on julkaistu

liikenteen sähköistyminen etenee hyvin

MINERAALIEN JÄLJITETTÄVYYS

EDISTÄÄ MYÖS KIERTOTALOUTTA

Valtio kaivosalan omistukset siirretty Suomen Malmijalostus Oy:n vastuulle

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi toukokuussa 2018 valtion kaivostoimintaan liittyvien sijoitusten keskittämisestä Suomen Malmijalostus Oy:n hoidettavaksi. Keskittämisen tarkoituksena on edistää Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämistä. Tehdyn linjauksen perusteella  Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) ja Suomen Malmijalostus Oy ovat toteuttaneen järjestelyn, jossa osakeomistukset koskien Sotkamo Silver AB:ta ja Keliber Oy:tä sekä vaihtovelkakirjalaina ja siihen liittyvät osake-optiot koskien Ferrovan Oy:tä on siirretty Suomen Malmijalostus Oy:lle.

 

Ferrovan Oy:n tavoitteena on rakentaa tehdas, jossa tuotetaan vanadiinia terästeollisuuden sivutuotevirroista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Suomen Malmijalostus Oy on aikaisemmin tiedottanut osallistuneensa Ferrovan Oy:tä koskevaan 7,5 miljoonan euron rahoituskierrokseen yhdessä Ferrovan Oy:n suurimpien omistajien ja rahoittajien kanssa. Suomen Malmijalostus Oy omistaa vaihtovelkakirjalainojen kautta 14 % osuuden Ferrovan Oy:stä.

 

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhtaita litiumkemikaaleja erityisesti kansainvälisten litiumioniakkumarkkinoiden tarpeisiin. Suomen Malmijalostus Oy omistaa 17,6 % Keliber Oy:stä

 

Sotkamo Silver koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä, ja sen täysin omistetusta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy). Sotkamo Silver kehittää hopea- kulta- ja sinkkiesiintymiä Pohjoismaissa. Yhtiöllä on pitkälle viety Hopeakaivos -projekti Sotkamon kunnassa. Sotkamo Silver rakentaa parhaillaan Hopeakaivosta, jonka tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2019 alkupuolella. Suomen Malmijalostus omistaa noin 2,05 % Sotkamo Silveristä.

 

Lisätietoja

Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy +358 40 8238806, matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi