Skip to main content

Päivän julkistukset korostavat kaivos- ja akkualan merkitystä eurooppalaisen teollisuuden kehittämisessä

Suomen Malmijalostus Oy kertoi tänään Soklin kaivoshanketta koskevan alustavan selvityksen johtopäätöksistä sekä uudesta katodimateriaalihankkeesta, jota se valmistelee yhdessä FREYR Batteryn kanssa Vaasaan.

Julkaistu

16. helmikuu 2023

Kaivos- ja akkuteollisuuden kehittäminen auttaa Suomea vastaamaan vihreän siirtymän materiaalitarpeisiin, rakentamaan omavaraista kriittisten materiaalien tuotantoa sekä kasvattamaan viennin arvoa nostamalla mineraalien jalostusastetta. Tänään tehdyt julkistukset ovatkin osa laajempaa kehitystä, joka korostaa kaivos- ja akkuteollisuuden ajankohtaisuutta Euroopassa.

TIEDOTE: Soklin kaivoshankkeen alustava selvitys valmistui – vahvistaisi merkittävästi kotimaista mineraalituotantoa
TIEDOTE: Suomen Malmijalostus ja FREYR Battery yhteistyöhön katodimateriaalitehtaan perustamiseksi Vaasaan

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii merkittävän panoksen liikenteeltä ja teollisuudelta

Euroopan unioni on sitoutunut saavuttamaan ilmastoneutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Jo vuoteen 2030 mennessä unionin nettopäästöjen tulisi pienentyä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Päästöjen vähentäminen edellyttää merkittäviä muutoksia useilta yhteiskunnan sektoreilta, kuten teollisuudelta ja liikenteeltä. Vähäpäästöisten teknologioiden sekä vastuullisten tuotantoketjujen kehittäminen vähentää päästöjä, minkä lisäksi se luo Eurooppaan vankan pohjan tulevaisuuden kasvulle – ympäristöystävällisiä teknologioita tullaan tarvitsemaan kaikkialla maailmassa.

Sekä maailman johtavat autovalmistajat että automarkkinalle tulleet haastajat käyvät parhaillaan kovaa kilpailua sähköautojen akuissa tarvittavista raaka-aineista. Muuttuvat tarpeet edellyttävät teollisuudelta nopeaa siirtymää, mutta samalla esimerkiksi akkuihin vaadittavia raaka-aineita tuottavien kaivosten perustaminen on pitkäjänteistä työtä.

”Ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vaatii suuren panoksen liikenteeltä ja teollisuudelta. Liikenteen sähköistyminen ja vastuullinen akkutuotanto ovat vihreän siirtymän ytimessä. Teemme edelläkävijän työtä, jota Suomi tarvitsee vastuullisen ja jäljitettävän akkuarvoketjun rakentamiseksi”, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto.

Tiistaina 14.2.2023 Euroopan parlamentti äänesti voimaan uudet hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet uusille henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille. Käytännössä äänestystulos kieltää uudet bensiini- ja dieselautot vuodesta 2035 eteenpäin.

Uuden teollisuudenalan rakentaminen kasvattaa omavaraisuutta

Maailmantilanteen muututtua akkumateriaalien tuotanto on noussut ilmastonäkökulmien lisäksi myös toisella tavalla keskiöön. Sähköinen liikenne kasvattaa yhteiskuntiemme riippuvuutta harvinaisista maametalleista. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on nostanut Unionin tila 2022 -puheessaan esiin, kuinka Euroopan täytyy välttää ajautumasta näiden materiaalien osalta samankaltaisiin riippuvuussuhteisiin kuin aikoinaan öljyn ja kaasun suhteen. Avainasemassa on rakentaa tuotantoa Eurooppaan.

”Eurooppalaisen akkuarvoketjun ansiosta voimme tuottaa tulevaisuuden teknologioiden vaatimia materiaaleja läpinäkyvästi sekä ympäristö ja ihmisoikeudet huomioiden. Omavaraisuus luo turvaa ja pitää Euroopan pyörät pyörimässä maailmanpoliittisten valtasuhteiden muutoksista riippumatta”, raaka-aineista vastaava johtaja Jani Kiuru Suomen Malmijalostukselta toteaa.

Uusi teollisuudenala synnyttää myös huomattavaa kasvua talouteen ja työllisyyteen. Suomalaisten mineraalien jalostusarvon nostaminen luo merkittäviä uusia vientimahdollisuuksia materiaaleille, jotka ovat jatkuvasti kysytympiä.

”Suomi tarvitsee talouskasvua ja työpaikkoja. Yksin Kotkaan ja Haminaan valmisteilla olevien akkumateriaalitehtaiden arvioidaan ensivaiheen kapasiteetilla kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta 495 miljoonalla eurolla. Kahden tehtaan arvioidaan tuottavan uusia verotuloja 214 miljoonaa euroa joka vuosi, ja suorat työvoimavaikutukset ovat noin 630 henkilötyövuotta ”, Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen sanoo. ”Oikea aika vauhdittaa akkuarvoketjun syntymistä Suomeen on juuri nyt.”
 

Lisätietoa medialle:

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, Suomen Malmijalostus Oy
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 823 8806

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi