Skip to main content

Sähköautojen litiumioniakkujen hiilijalanjäljen laskentaan lisää läpinäkyvyyttä

Olemme mukana kehittämässä kansainvälistä ohjeistoa ja edistämässä sen käyttöönottoa.

Julkaistu

15. marraskuu 2022

Global Battery Alliance -yhteistyöfoorumissa kehitetty ohjeisto, Greenhouse Gas Rulebook, antaa akkuarvoketjun toimijoille keinoja akkumateriaalien ja akkujen valmistamisesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen laskemiseen.

Kun akkuarvoketjun dataa kerätään ja jäljitetään yhtenäisellä tavalla, voidaan lisätä läpinäkyvyyttä litiumioniakkujen hiilijalanjäljestä sekä välittää luotettavaa ja vertailtavaa tietoa eri sidosryhmille.

”On tärkeää, että akkualalla on yhteisiä maailmanlaajuisia vertailukohtia, sääntöjä ja mittaristoja, jotka vahvistavat arvoketjun vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä. Global Battery Alliancen jäsenenä Suomen Malmijalostus pääsee edistämään yhteisen ohjeistuksen käyttöönottoa. Hiilijalanjälki on alalla tärkeä ympäristövaikutusten indikaattori, jonka laskentaperiaatteiden yhtenäistäminen ja avoimuuden lisääminen on olennaista vastuullisen ja kestävän materiaalituotannon osoittamiseksi”, kertoo Suomen Malmijalostuksen ympäristöinsinööri Aleksi Ojanperä.

Ohjeistoa voidaan soveltaa arvoketjussa NMC-kemiaan (nikkeli, mangaani, koboltti) perustuviin sähköautojen litiumioniakkujen raaka-aineisiin ja komponentteihin. Tulevaisuudessa ohjeisto päivitetään kattamaan myös LFP-kemiaan (litium, rauta, fosfaatti) perustuvien akkumateriaalien laskenta. Eri materiaalien laskentatuloksia voidaan hyödyntää arvoketjun sisällä myös seuraavien valmistusvaiheiden laskelmissa.

Tavoitteena on myös luoda pohjaa datan keräämiselle akkupassia varten. Akkupassi mahdollistaa vastuullisen ja kiertokulkuisen akkuarvoketjun, kun akkujen kestävyyttä ja vastuullisuutta seurataan yhteisillä standardeilla, säännöillä ja ohjeilla. Passin avulla arvoketjun toimijat saavat tietoa tarvittavista parannustoimista ja kuluttajat tietoa ostopäätöstensä tueksi.

Lisätietoa:

Tutustu Greenhouse Gas Rulebookiin GBA:n sivuilla
Suomen Malmijalostus Global Battery Alliancen jäseneksi

Innovaatio- ja teknologiakehitysjohtaja Sini Eskonniemi
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 040 753 5509
 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

15. marraskuu 2022