Skip to main content

Taloustutkimuksen kysely: suomalaiset uskovat akkualan potentiaaliin

Suomi nähdään vastuullisena sähköautojen akkumateriaalien ja komponenttien valmistusmaana. Suomalaiset myös uskovat vankasti akkualan potentiaaliin ja hyötyihin Suomen taloudelle.

Julkaistu

8. huhtikuu 2019

Muun muassa nämä johtopäätökset syntyivät kyselyssä, jossa Taloustutkimus Oy selvitti Suomen Malmijalostus Oy:n toimeksiannosta suomalaisten suhtautumista akkualaan ja sen potentiaaliin.

Tutkimus toteutettiin osana Taloustutkimuksen viikoittaista Telebus-kuluttajatutkimusta sekä erillishaastatteluina 28.1.-12.2.2019.  Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi kaikkiaan 1817 henkilöä.

Koko väestöä edustavassa Telebus-tutkimuksessa kohderyhmänä olivat 15-79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin erillishaastatteluja muun muassa yrityspäättäjien, poliittisten päättäjien ja toimittajien keskuudessa.

Tutkimuksessa haastateltaville esitettiin väittämiä, joita vastaaja arvioi asteikolla 1-5 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä).

Akkualaan liittyvät väittämät olivat

  • Sähköautojen akkujen valmistukseen liittyvä teollisuus voi tarjota Suomelle ja suomalaisille yrityksille hyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  • Valtion pitää panostaa sähköautojen akkujen valmistukseen liittyvien investointien saamiseen Suomeen.

  • Sähköautojen akuissa tarvittavia raaka-aineita ja komponentteja on vastuullisempaa valmistaa Suomessa, kuin esim. Aasiassa tai Afrikassa.

Jopa 81 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että sähköautojen akuissa tarvittavia raaka-aineita ja komponentteja on vastuullisempaa valmistaa Suomessa, kuin esimerkiksi Aasiassa tai Afrikassa.

Akkualan taloudelliseen potentiaaliin uskotaan niin ikään vahvasti. 80 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että sähköautojen akkujen valmistukseen liittyvä teollisuus voi tarjota Suomelle ja suomalaisille yrityksille hyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrityspäättäjistä jopa 91 % oli täysin tai jossain määrin samaa mieltä väittämän kanssa.

Myös valtiolta toivotaan panostuksia. Yli puolet vastaajista (58,6 %) on täysin tai jossain määrin samaa mieltä siitä, että valtion pitää panostaa sähköautojen akkujen valmistukseen liittyvien investointien saamiseen Suomeen.

Lataa tästä yksityiskohtaisempia tutkimustuloksia

Sähköautojen myynnin ennustetaan kasvavan rajusti.  Suurin osa sähköautojen akuista valmistetaan tällä hetkellä Aasiassa.

Suomi on Euroopan ainoa merkittävä sähköautojen akkujen raaka-aineiden tuottaja. Nopeasti kehittyvä akkuteollisuus avaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden maksimoida raaka-aineiden arvo muodostamalla hyvin toimiva ja kattava sähköautojen akkujen arvoketju.

 

 

Matti Hietanen

toimitusjohtaja

Suomen Malmijalostus Oy

Julkaistu

8. huhtikuu 2019